Vejleby

Intro

I Vejleby er der gjort rige arkæologiske fund. Vejleby er et godt eksempel på en landsby, der er ganske velbevaret efter udskiftningen i 1792. Oprindelig var der to landsbyer, Torpe, som lå ved kirken og Vejleby mod vest.

Stor findeløn efter guldfund I 1845 fik Grev Reventlow til Kristianssæde 513 rigsdaler i findeløn for en guldring på 530 gram, den såkaldte ”Vejlebyring”. Han gav de 100 rigsdaler til bonden, der havde fundet ringen. De 413 rigsdaler brugte han til et ”hospital med Have og Vænger til et par køer”. Asylet blev hjem for 6 gamle kvinder fra grevskabet.
Det fortælles, at gårdejer Jens Mortensen på ”Hellesbankegaard” som fandt guldskatten ved dræning i 1845 først viste ringen til den lokale smed, som dog ikke kunne se hvad det var. På et værtshus i Maribo blev han budt 24 rigsdaler, men andre bad ham opsøge grev Reventlow som havde retten til danefæ. Så blev ringen sendt til Nationalmuseet som udbetalte guldets værdi 513 rigsdaler i findeløn. Hvad Jens Mortensen brugte de 100 rigsdaler til vides ikke.
Hospitalet fik navnet ”Grevinde Stolbergs Asyl” idet Reventlows søster Louise Frederikke Stolbergs legat blev brugt til årlige ydelser til kvinderne på asylet.

Litteratur:
Trap Danmark IV,3 Maribo Amt, 1955 s 835f C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. V, 1928 s 395ff
Årbøger for Nordisk Oldkyndighed 1906 s 124-53
Lolland Falsters Historiske Samfund 1938 s 13ff + ill.
Rødby lokalhistoriske arkiv 2004 s 23ff (om asylet)




Øvrige fund omkring Vejleby er talrige, blandt andet guldringe fundet i 1962 og Duesmindefundet fra 2008 beskrevet i Museum Lolland Falsters årsskrift 2009, s 22 og i Nationalmuseets arbejdsmark 2010.


Prioritet 1
Vejleby er som kulturmiljø vurderet til prioritet 1, fordi landsbyen er så velbevaret efter udskiftningen i 1792.

Kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 82ff