Vejle Vindmølle


Vejle Vindmølle o. 1900. Møllen havde på det tidspunkt endnu ikke fået sin karakteristiske hvide farve.


Brand i Vejle Vindmølle den 8. juli 1938.


Vejle Vindmølle o. 1960.


Vejle Vindmølle illumineret, december 1965. Fotograf: Allan Simonsen


Vindmøllen er et af kendetegnene for Vejle. Vinteren 2009. Fotograf: Ib Meinhardt.

Intro

Vindmøllen på Søndermarksvej nr. 1, der betragtes som Vejles vartegn, er opført o. 1846. Vejle Kommune købte den i 1948. Den hører i dag under Vejle Museum.

Ejeren af Mølholm Vandmølle købte i midten af 1840’erne en hollændermølle, der var opført i Pjedsted, og flyttede den til Søndermarken. Vejle Vindmølle var herefter gennem de næste godt 100 år i private eje - heraf 65 år i slægten Brems’ besiddelse. Op gennem 1880’erne mødtes mange vejlensere fra Vejles sydlige del ved møllen til fællessang og historiefortælling, men den 26.1 1890 udbrændte møllebygningen totalt. Den blev genopført på samme sted. Knapt 40 år senere - den 8 juli 1938 - var Vejle Vindmølle igen ude for en ødelæggende brand. Denne gang kunne dog både møllevinger og mure reddes. Vejle Kommune trådte til med en økonomisk håndsrækning på 12.000 kr. til genopbygningen og hertil kom 2.000 kr., indsamlet af Turistforeningen. Den hvide vindmølle var for længst blevet byens vartegn og det var vigtigt at få den hurtigt genopbygget. Der var allerede i 1924 blevet installeret en dieselmotor i bygningen og da møllen stod færdig efter udbedringen af brandskaderne, var maskineriet udelukkende drevet af motorkraft. Møller E. Oehlenschlæger, der havde købt møllen i 1943, solgte den fem år senere til Vejle Kommune, men fortsatte som forpagter. Møllen var i drift til 1960, men fungerede gennem en årrække hovedsageligt som kartoffellager. I 1984 blev Vejle Vindmølle åbnet for offentligheden, og den er i dag en del af det kommunale Vejle Museum. Der er en flot udsigt over Vejle fra møllens rundgang og i december lyser møllen smukt illumineret op på bakken mod syd.