Vejle Tubefabrik


Vejle Tubefabrik efter branden den 22. maj 1919.

Intro

Etableret i 1919 på Enghavevej med produktion af tuber, dåser, kapsler m.m. Fabrikken nedbrændte samme år og produktionen blev i 1921 flyttet til København.

I december 1918 indbød bankdirektør Jacob Petersen, ingeniør Harald Hess og direktør Hans Steensen sammen med fabrikanterne C. Andersen og O. Bruun til aktietegning i et selskab, der skulle producere tuber, stanniol, dåser, flaskekapsler m. m. Fabrikken, der blev opført ved Enghavevej, var moderne indrettet med maskiner, hvoraf nogle var importeret fra Tyskland.

Et halvt år efter etableringen nedbrændte fabrikken totalt. På det tidspunkt var arbejdsstyrken på 125 og brandskaden løb ifølge Vejle Amts Avis op i 600.000 -700.000 kr. Branden var af ødelæggende betydning og Chr. Andersen trak sig efterfølgende ud, hvorefter Otto Bruun i 1921 flyttede produktionen til København.