Vejle Teater


Theater-Hotellet, der lå Borgvold 4. Indgangen til Vejle Teater ses i gavlen til højre, og bag det anes Sct. Nicolai Kirke. Teateret lukkede i 1961 for at blive renoveret, og huser i dag Haahr Oil Companys administration. Foto: Vejle Stadsarkiv


Vejle Teaterbygning blev i 1961 lukket for at blive renoveret, så det kunne bruges til frimureriske formål. Hensigten var at føre bygningen tilbage til sit oprindelige 1884-udseende. Teatret genåbnede dog i 1963 m. 350 siddepladser. Foto: Vejle Stadsarkiv


Indgangen til Vejle Teater, der lå på Borgvold 4. På plakaten er "En sød Tuttenut" med Frk. Liva Olsen, senere Liva Weel, i hovedrollen. Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv


Der blev også afholdt karneval i Vejle Teater. Her på billedet fra ca. 1915 ses en række udklædte, unge mennesker, og et lille orkester spiller på scenen i den udsmykkede teatersal. Fotograf: Hans Albjerg, Vejle. Foto: Vejle Stadsarkiv.


Hvad der blev spillet, vides ikke. Men Vejle Teater lagde også scene til amatørskuespil. Her ses aktørerne ved et amatørteaterstykke, der blev spillet d. 6. december 1942. Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Intro

De teaterhungrende vejlensere kunne i 1884 se den første teaterforestilling i det imposante, nybyggede Vejle Teater. Teatrets storhedstid blev dog forholdsvis kort. Bygningen blev senere lavet til hotel (Theater-Hotellet) og er idag et privat firmadomicil

Mangel på en ordentlig teaterscene
I 1800-tallets første del var der ret begrænsede muligheder for at se teater på en ordentlig scene i Vejle. Klubbygningen i Torvegade 10 blev brugt, ligesom der var en teatersal i Hansens Gæstgiveri på Rådhustorvet. Men gode forhold var der ikke for de mange forskellige teaterselskaber, der kom forbi i løbet af en sæson.

Et nyt, rigtigt teater
Man måtte have et nyt, rigtigt teater. Et aktieselskab blev dannet, og d. 23. november 1882 blev grundstenen lagt til teaterbygningen på Jernbanepladsen. D. 16. september 1884 var der så indvielse af den impossante bygning på Borgvold, der dog havde sine mangler - især var det uheldigt, at man havde glemt at tænke på skuespillergarderober, så de måtte indrettes efterfølgende. og det gik ud over publikumsfoyeren. Teatersalens akustik var i øvrigt heller ikke særlig god. Teatret blev først og fremmest benyttet af omrejsende selskaber - og dem var der mange af, af en meget svingende kvalitet! - men også til koncerter, de første filmfremvisninger og maskerader.


Det kneb efterhånden med at have driftskapital til at holde bygningen i stand. Forskellige forsøg på at afhænde bygningen strandede, og i 1919 måtte selskabet bag Vejle Teater likvidere.

Hestehandler Carl Sørensen, Knabberup, trådte til, og bekostede en indvendig restaurering. Der blev derefter dannet et nyt aktieselskab, så vejlenserne kunne beholde deres teater.


Theater-Hotellet
I 1930 købte Søren Peter Jensen bygningen - han var eneejer af den - og han omdøbte bygningen til "Theater-Hotellet".

Det var dog ikke første gang, der var en hotelbevilling i bygningen. Selvsamme Søren Peter Jensen, havde nemlig allerede i 1912 haft en forpagtning på stedet, som han havde indtil 1927.


Forfald og genopstandelse
Under besættelsen beslaglagde tyskerne teatret. Efter krigen forfaldt teaterbygningen mere og mere, og i 1960 købte amtslæge Jakob Jakobsen bygningen, og lavede en gennemgribende ombygning af den. D. 5. januar 1963 åbnede teatret igen. Men tiden var ikke til teaterdramatikken.

Først filmmediet, og siden TV, overhalede dog teatret, og der blev spillet færre og færre skuespil på scenen i teatersalen. I 1974 overtog olie- og benzinmanden Olaf Haahr bygningen til sit firma. Haahr holder stadig (anno 2013) til i den gamle teaterbygning.

I nyere tid har der dog været spillet teater i bygningen igen, da Teater Trekanten en overgang spillede deres stykker her.