Vejle Nordre Kirkegård


Nordre Kirkegårds plæne med urnefællesgrave, anlagt 1968. Fotograf: Poul Ulrich Jensen.


Nordre Kirkegårds oprindelige indgang midt på Horsensbakken. Den hvidtede portal er opført i 1920'erne. Fotograf: Poul Jensen


Nordre kapel, der blev indviet den 10. juli 1923, er tegnet af arkitekt Frits Jensen. Bygningen er korsformet og det kobberdækkede klokketårn afsluttes med et forgyldt jernkors. Fotograf: Poul Jensen


Mindesten ved Nordre Kirkegårds indkørsel fra Horsensvej. På forsiden står navnene på 11 faldne vejlensiske frihedskæmpere. Fotograf: Poul Jensen


Krematoriet på Nordre Kirkegård, tegnet af arkitekt J. Malling Petersen, blev indviet i 1967 og udvidet i 1996-97. Fotograf: Poul Ulrich Jensen.


Det store hvide trækors blev o. 1946 opstillet i Nordre Kirkegårds vestlige ende. Fotograf: Poul Jensen

Intro

Nordre Kirkegård, der er Vejles største, blev indviet den 23. december 1910. I år 2000 blev et stykke af kirkegården udlagt til muslimsk begravelsesplads.

Vejles eksplosive vækst i begyndelsen af 1900-tallet gjorde det nødvendigt at anlægge endnu en kirkegård foruden de to eksisterende - "Gamle Kirkegård" og Østre Kirkegård. Nordre Kirkegård blev etableret ved Horsensvej på et jordstykke, solgt til kommunen af købmand Andreas Schjøth. Kirkegården blev indviet den 23. december 1910.

I 1923 blev kirkegårdens areal forøget med en tilstødende grund, tilhørende godsejer Niels Schou. og efter yderligere udvidelser er Nordre Kirkegård i dag Vejles største. Den oprindelige indgang midt på Horsensvej - en muret, hvidtet portal - blev i 1960 afløst af en indkørsel ved toppen af Horsensbakken.

Kirkegårdens drift var i begyndelsen styret af et Fælleskirkeudvalg med repræsentanter fra menighedsrådene i Sct. Nicolai Sogn og Vor Frelsers Sogn. Dette udvalg er i dag afløst af en Kirkegårdsbestyrelse.

Henvisninger

Du læse mere om kirkegårdene i Vejle på Vejle Kirker og Kirkegårde


Nordre Kapel
I 1921 blev det besluttet at opføre et kapel, tegnet af arkitekt Frits Jensen. Byggeriet var ramt af adskillige vanskeligheder i form af hård vinter og en løbsk vandåre ved udgravningen til kælderen, men det lykkedes at få kapellet færdigt til indvielse den 10. juli 1923. Begravelser kunne herefter foretages på Nordre Kirkegård, og man undgik den lange og besværlige vandring fra Sct. Nicolai eller Vor Frelsers Kirke. Kapellet, der har 200 siddepladser, blev desuden fra begyndelsen af 1950'erne og ind til Nørremarkskirkens indvielse i 1976 rammen om det kirkelige liv på Nørremarken.

Krematoriet
Krematoriet på Nordre Kirkegård, tegnet af arkitekt J. Malling Pedersen, blev taget i brug den 5. december 1967. Bygningen af røde teglsten har et lavt indgangsparti omkring en gårdhave. Skorstenen er udformet som en kampanile. Krematoriet belv udvidet i 1996-97 og fik indbygget en større ovn. Skærpede miljøregler, der bl.a. krævede montering af filtre m.m., har bevirket, at driften af krematoriet ophørte den 30. september 2011.

Administrationsbygningen
I 2007 flyttede kirkegårdsadministrationen fra lejede lokaler på Gammelhavn til en administrationsbygning ved indkørslen til Nordre Kirkegård. Bygningen, der er tegnet af RUM arkitekterne, er arbejdsplads for bykirkegårdenes administrative ansatte, samt mødested for Kirkegårdsbestyrelsen med tilhørende udvalg.


Mindesten for frihedskæmpere faldet under 2. verdenskrig
Ved indkørslen til kirkegården fra Horsensvej står en mindesten for de 11 vejlensiske frihedskæmpere, der mistede livet under den tyske besættelse 1940-45. På stenens bagside er indhugget et digt af Anton Berntsen. Mindestenen blev afsløret den 4. maj 1952. Den var på det tidspunkt placeret bag kirkegårdens gamle indgangsportal.

Den tyske gravplads
I kirkegårdens sydvestlige hjørne findes en fællesgrav for 11 soldater og 111 flygtninge fra Tyskland, omkommet i krigens sidste hektiske måneder. Det græsklædte område er omgivet af en bøgehæk og rummer 43 korsformede gravminder af lysegrå granit. Der er op til fire navne på hver sten.

Begravelsesformer
Begravelsesformer og gravsteder har skiftet udseende og karakter i tidens løb. Kistebegravelser er i stort omfang afløst af urnegravsteder og urnefællesgrave. I år 2000 blev et nyt afsnit af kirkegården taget i brug, udlagt til muslimske begravelsespladser.

Konsul Andreas Schjøths mausoleum
Uden for selve kirkegården ligger på skrænten ned mod Horsensvej en lille muret, gråpudset bygning i nyklassicistisk stil, opført 1921 efter arkitekt Knud Friderichsens tegning. Mausoleet rummer konsul Andreas Schjøths kiste samt fire urner.

Henvisning

Jensen, Poul U.: Nordre Kirkegård, Vejle. 1910-2010. Vejle 2010