Vejle Nørretorv


Nørretorv i 2012. Torvet gennemgik en større omlægning i 2004, hvor kunstneren Morten Stræde stod for den kunstneriske udsmykning, bl.a. den 16 m høje stålmast midt i billedet. Fotograf: Poul Ulrich Jensen.


Nørretorv pyntet ved Vejles 600 års jubilæum den 16. august 1927. Til venstre Svaneapoteket og højre St. Thomas Apotek. Fotograf: Hans Albjerg


Nørretorv med holdeplads for drocher kort efter anlæggelsen i 1926 på pladsen, hvor tidligere Vejle Hospital var beliggende. Granitsøjlerne blev siden flyttet til Rådhustorvet i Vejle.


Café og Conditori Lyon ved Nørretorv 4 i Vejle, der åbnede i 1926. Til venstre Nørretorv med det nye Vejle Hospital mod Nørrebrogade og til højre Strandgade. Fotograf: Johs. Rønvig


Vejle Hospital, der blev revet ned for at Nørretorv kunne anlægges på stedet i 1926. Hospitalet flyttede til en nyopført bygning ved Nørretorvs sydøstlige hjørne ved Kalkbrænderivej.


Forår ved Nørretorv i Vejle, maj 1959. Mellem tulipanbedene skimtes det nyanlagte springvand, der i folkemunde blev kaldt "Borgmesterens Badekar". Fotograf: Jenny Louise Nielsen


St. Thomas Apotek, Nørretorv 1, ved hjørnet mod Nørregade. Lokalitet på stedet siden 1917. Fotograf: Frants Mortensen


På Nørretorv opstillet banner, der reklamerer om "Mesterrække Fodbold paa Stadion" i 1937, hvor Vejle Boldklub vandt den jyske sydkreds med 22 point. I baggrunden Vejle Sygehus.


Vandskulptur på Nørretorv, udført af kunstneren Morten Stræde. Indviet 4. juni 2005. I baggrunden den 16 meter høje skæve mast med 13 lamper. Fotograf: Ib Meinhardt


Nørretorv med en af Vejles røde bybusser ved den karakteristiske rundkørsel. Fotograf: Oskar Jensen

Intro

Nørretorv blev anlagt i 1926 og udviklede sig hurtigt til et trafikalt knudepunkt for fire af byens befærdede gader. I 2004 var torvet gennem en større omlægning, hvor professor Morten Stræde stod for den kunstneriske udsmykning.

Indtil den indenlandske toldordning - konsumtionsvæsenet - blev ophævet i 1851, gik Vejles bygrænse mod nord ved enden af Nørregade. Uden for den nordre byport lå et større grundstykke tilhørende Vejle Hospital, og her opstod, efterhånden som byen ekspanderede mod nord og vest, et stærkt befærdet knudepunkt, hvor fire gader - Dæmningen, Nørregade, Vestergade og Nørrebrogade - løb sammen.

Under Vejles voldsomme vækst i begyndelsen af 1900-tallet voksede trafikpresset, og for at sikre en smidigere afvikling af færdslen købte Vejle Kommune i midten af 1920'erne størstedelen af Vejle Hospitals grund, hvorefter hospitalets bygning blev flyttet til hjørnet af Kalkbrænderivej og Nørrebrogade. Den store åbne plads fik navnet Nørretorv og blev et par år efter den kommunale overtagelse forsynet med en rundkørsel.

I 1938 blev rundkørslen omlagt, men den kunne ikke klare trafikpresset i det lange løb og blev i 1961 erstattet af en avanceret lysregulering. Vejbanen blev forsynet med induktionsspoler, der blev påvirket, hver gang et køretøj passerede, og stod i forbindelse med trafikfyrene. Vejlenserne stiftede ved samme lejlighed bekendtskab med et nyt fænomen - lysregulerede fodgængerovergange.

Efter Nørregades omdannelse til gågade og Vejlefjordbroens indvielse i 1980 aftog det trafikale pres på Nørretorv, og området var i 2004 gennem en større omlægning, kloakering og renovering. Der blev etableret et 1.000 kubikmeter stort regnvandsbassin, og kunstneren, professor Morten Stræde, forsynede torvet med en udsmykning, der bl.a. består af et springvand og en 16 m høj skråtstillet stålmast.

Henvisninger:

P.U. Jensen: Vejles historie bd. 5. Byens plan. 2007
vejlewiki.dk