Vejle Missionshus "Mamrelund"


"Mamrelund" fotograferet i 1908-1909. Missionhuset var blevet ombygget og udvidet i 1905 under ledelse af en af Indre Missions støtter, arkitekt Frits Jensen.


KFUM sammenkomst i missionshuset o. 1908. Fotograf: Hans Albjerg.


Missionhuset "Mamrelund" set fra Langelinie o. 1913. Fotograf: N.A. Møller Nicolaisen.

Intro

Missionshuset "Mamrelund" ved Jacob Gades Stræde blev efter en dramatisk indvielse i 1885 gennem mere end 100 år centrum for Indre Missions aktiviteter i Vejle. I 1998 blev det solgt til boligforeningen "Ungbo".

Indre Missions medlemmer var særdeles aktive i det vejlensiske kirkeliv i begyndelsen af 1880'erne, og den 10, december 1885 blev missionshuset "Mamrelund", tegnet af arkitekt Ludvig Petersen, indviet. De mange fremmødte fik imidlertid en slem forskrækkelse, da mødesalens gulv midt under festlighederne begyndte at synke. Alle kom ud i god behold, men det blev efterfølgende nødvendigt at forstærke kælderens murede piller.

De mange kirkelige og sociale aktiviteter samt KFUM og K's møder gjorde det allerede efter 20 år nødvendigt at ombygge og udvide missionshuset. Indre Missions virksomhed kom efterhånden til at omfatte bl.a. gudstjenester på byens plejehjem, søndagsskole, kor og sanggrupper samt en genbrugsbutik.

I 1990'erne pressede behovet for en større og mere tidssvarende bygning sig igen på, og den 14. juni 2002 blev det første spadestik taget til et nyt missionshus på Olgasvej i Vestbyen. "Ungbo" indrettede efter en større ombygning det gamle missionshus til ungdomsboliger i 2001.

Henvisning:
Arfmann, Birgitte: Grundtvigianere og missionsfolk i Vejle. Vejlebogen 2003