Vejle Dampvæveri, Spinderigade


Vejle Dampvæveri i Spinderigade, 1907. Fotograf: H. P. Jensen.


Interiør fra vævesalen på Vejle Dampvæveri, o. 1910. Maskinkraften kom fra to dampmaskiner med tilsammen ca. 200 HK.


Arbejdere og funktionærer opstillet foran Vejle Dampvæveri i Spinderigade o. 1913.

Intro

Vejle Dampvæveri oprettet 1896, Spinderigade 14. I 1949 flyttet til Horsensvej 72. Produktionen nedlagt 1971.

Vejle Dampvæveri blev oprettet i 1896 som væveridelen af Vejle Bomuldsvarefabrikker i Spinderigade. Væveriet blev dog solgt fra allerede 1897 og her fik det navnet Vejle Dampvæveri. Væveriet producerede på det tidspunkt på 62 vævestole. I 1904 angives firmaet at være vokset til at beskæftige 137 arbejdere og i 1907 produceredes på ca. 200 vævestole. I midten af 1920’erne var beskæftigelsen faldet til ca. 100 arbejdere; men fra slutningen af 20’erne fik Vejle Dampvæveri en række gode år. Forsyningsproblemerne under Besættelsen medførte, at erstatningsvarer, bl.a. cellulds-, hør-, blår- og papirgarn søgtes anvendt i produktionen.

Den 28. november 1949 blev Vejle Dampvæveris nye fabrik på Nørremarken indviet (Horsensvej 72). Med den nye fabrik steg antallet af arbejdere væsentligt i 1950’erne for at falde igen i 1960’erne til 168 arbejdere og 31 funktionærer.

Vejle Dampvæveri standsede sin produktion i Vejle i 1971 efter en meget omdiskuteret rekonstruktion af De Danske Bomuldsspinderier i 1968. Vejle Dampvæveri var da ejet af Grenå Dampvæveri, som siden 1960 havde De Danske Bomuldsspinderier som hovedaktionær. Ved lukningen overførtes hele produktionen og de nyeste maskiner til Grenå.