Vejle Dampvæveri, Horsensvej 72


Vejle Dampvæveris nye bygninger på Nørremarken 1950. Bag Dampvæveriet ses la Cours Fabrikker, der i 1951 blev overtaget af dampvæveriet. Fotograf: Oskar Jensen.


Vejle Dampvæveri ved Horsensvej, 1950'erne. Der var o. 375 ansatte, og virksomheden kørte med treholds-drift.


Spoleriet på Vejle Dampvæveri nybyggede fabrik, Horsensvej 72, 1950.


Vævesalen på Vejle Dampvæveri, Horsensvej 72, 1951. Der var opstillet 184 automatiske væve i den store hal.


Kædeskæreriet på Vejle Dampvæveri med ca. 540 opsatte garnnøgler, fotograferet o. 1950, kort efter udflytningen fra Spinderigade til Horsensvej.

Intro

Oprettet 1896 i Spinderigade. Flyttet til Horsensvej 72 i 1949. Ophørt 1971.

Vejle Dampvæveri blev oprettet i 1896 som væveridelen af Vejle Bomuldsvarefabrikker i Spinderigade. Væveriet blev dog solgt fra allerede 1897 og her fik det navnet Vejle Dampvæveri. Væveriet producerede på det tidspunkt på 62 vævestole. I 1904 angives firmaet at være vokset til at beskæftige 137 arbejdere og i 1907 produceredes på ca. 200 vævestole. I midten af 1920’erne var beskæftigelsen faldet til ca. 100 arbejdere; men fra slutningen af 20’erne fik Vejle Dampvæveri en række gode år. Forsyningsproblemerne under Besættelsen medførte, at erstatningsvarer, bl.a. cellulds-, hør-, blår- og papirgarn søgtes anvendt i produktionen.

Den 28. november 1949 blev Vejle Dampvæveris nye fabrik på Nørremarken indviet (Horsensvej 72). Med den nye fabrik steg antallet af arbejdere væsentligt i 1950’erne for at falde igen i 1960’erne til 168 arbejdere og 31 funktionærer.

Vejle Dampvæveri standsede sin produktion i Vejle i 1971 efter en meget omdiskuteret rekonstruktion af De Danske Bomuldsspinderier i 1968. Vejle Dampvæveri var da ejet af Grenå Dampvæveri, som siden 1960 havde De Danske Bomuldsspinderier som hovedaktionær. Ved lukningen overførtes hele produktionen og de nyeste maskiner til Grenå.