Vejle Caramel- og Tabletfabrik


Vejle Caramel- og Tabletfabrik beliggende i gården til Nørregade 16, o. 1920.


Fabrikant Holger Sørensen (1876 - 1943). Fotograf: Elfeldt.


Ejendommen "Haandværkergaarden", Nørregade 16, rummede i 1916, hvor fotoet er taget, flere forskellige mindre virksomheder: materialist Meinhardt, kurvemager Chr. Pedersen, bager Hertzum, en trikotagehandel, glarmester C. Pedersen, sadelmager H. Jensen, e

Intro

Etableret 1915 i Nørregade 16, hovedsageligt med produktion af dragérede varer. I 1930’erne blev produktionen omlagt til tyggegummi og virksomheden skiftede navn til Dansk Tyggegummifabrik, Dandy.

Holger Sørensen etablerede i 1915 Vejle Caramel- og Tabletfabrik efter gennem nogle år sammen med en broder at have drevet Brdr. Sørensens Sukkerfabrik. Virksomheden, der lå i gården mellem Nørregade 16 - Håndværkergården - og Dæmningen, begyndte i 1920’erne at specialisere sig i dragérede varer - franske mandler, Bridgeblandinger, forvandlingskugler m. m. Produktionen flyttede i 1923 til Strandgade 27, men pakkeriet forblev i Nørregade. Holger Sørensens søn , Erik, indtrådte i faderens virksomhed i 1930. På det tidspunkt bestod personalet af en kontordame, to mestre, et bud og o. 10 unge piger.

På en udstilling i England havde Holger Sørensen stiftet bekendtskab med den gummisort, der blev anvendt til fremstilling af det efterhånden populære tyggegummi. Efter adskillige eksperimenter fandt han den rigtige blanding og det lykkedes også at få fremstillet maskiner til produktionen. I første omgang blev tyggegummiet solgt i løs vægt, men efter anskaffelsen af en pakkemaskine var de første pakker Dandy klar til at komme på markedet og Vejle Caramel- og Tabletfabrik var blevet til Dansk Tyggegummifabrik, Dandy.