Vejle Baptistkirke "Korskirken"


Baptistkirken, Korsgade 4 o. 1915. Bygningen, der blev indviet i 1877, kaldtes indtil en større ombygning i året 1911, for Baptistkirken


"Korskirken" med en flagallé i anledningen af 50-årsjubilæet i 1927. Fotograf: Johs. Rønvig


Baptistkirkens indre. Maleri af J. Heibøl fra 1933.


"Korskirken" i 1972 set fra parkeringspladsen bag C. Hindborgs Papirvarefabrik. Fotograf William Rosenkilde

Intro

Vejle Baptistkirke, "Korskirken" i Gulkrog, blev indviet i 1877. Den fik en central rolle i kvarteret, men efter en storhedstid i 1950'erne svandt menigheden ind. Den ophørte i 2001, og kirken blev solgt.

Den 1. januar 1866 etablerede baptisterne i Vejle en selvstændig menighed med 26 medlemmer. Møderne fandt sted i private hjem, men efterhånden som medlemstallet voksede, lykkedes det at indsamle midler til bygningen af en kirke. I 1876 købte baptistmenigheden en grund i Gulkrog nr. 4, og her blev Baptist-Kapellet indviet den 9. september 1877. Det var indrettet med et dåbsbassin, der var tildækket, når det ikke var i brug. Prædikestolen var placeret oven på bassinet.

Menigheden voksede stærkt, og der blev oprettet søndagsskole, hverdagsskole, ungdomsforening og spejderkorps. Efter en ombygning i 1911 fik kapellet status som kirke. Der blev indrettet en lille sal til ungdomsmøder og søndagsskole, dåbsgrav og nadverbord blev ændret, og der blev indlagt elektrisk lys. "Korskirken" blev igen ombygget i 1929, hvor der blev tilføjet et beskedent klokketårn.

De omfattende aktiviteter i tilknytning til kirken tiltrak også deltagere udenfor baptistmenigheden. I 1952 var der 424 børn i søndagsskolen, og spejderkorpset havde 175 medlemmer. I forbindelse med menighedens 100 års jubilæum i 1966 blev kirkerummet ændret med et baptisterium - en åben dåbsgrav, samt ny prædikestol og nadverbord.

Baptistkirken gik imidlertid svære tider i møde, og uenighed om missionsarbejdet førte til en opsplitning af det svindende antal medlemmer. Ved årtusindskiftet var menigheden så fåtallig, at den blev nedlagt i 2001. Kirken blev solgt og efter en gennemgribende ombygning indrettet til privatboliger.

Henvisninger:
Vejles historie bd. 2. Moderne tider 1786-1970. Vejle 1998
Jensen, Poul Ulrich og Jes Rønnow Lungskov: Gulkrog - et Vejlekvarters historie. Vejle 2006
Vejlewiki.dk