Vejle Amts Svineslagteri


Vejle Amts Svineslagteri, Jyllandsgade, o. 1905. Fotograf: Peter Ditlev Nissen.


Svineslagteriets kulfyrede svideovn i 1906. De ophængte svinekroppe er klar til svidningen, der fjernede alle hår og gjorde sværen hård og fast. Det gjorde flæsket mere modstandsdygtigt under transporten til England. Fotograf: H. P. Jensen.

Intro

Vejle Amts Svineslagteri. Privat slagteri, forløber for Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri. I drift 1896-1909.

Privat slagteri, der indledte sin virksomhed i lokalerne ved Havnegade 15. juli 1896. Slagteriet blev 1900 overtaget af Aage P. Heymann og J. Nathansen. Driften af det private slagteri blev dog kortvarig, idet en gruppe af producenter i 1909 foranstaltede køb af svineslagteriet for 300.000 kr. I stedet skulle oprettes Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri.