Vejle Amts Avis


Indgangspartiet Torvegade 20 til Schweitzers Bogtrykkeri og Vejle Amts Avis, o. 1950.


Schweitzers Bogtrykkeri A/S, Grønnegade 41, o. 1980.


Trykkeriet på 1. sal i bygningen Grønnegade 41, 1991. Fotograf: Asbjørn Hellum.


Bogtrykker og redaktør af Veile Amts Avis Sylvester Hertz (1790 - 1854), portrætteret o. 1840. Fotograf: H. P. Jensen.


VIlhelm Hertz (1834 - 1909). Redaktør af Veile Amts Avis fra 1859 til 1895. Fotograf: H. P. Jensen


Veile Amts Avis havde fra o. 1878 til 1890 til huse i Torvegade 7, efter tidligere at have haft adresse i Søndergade 13-16 og Havnegade 8. Trykkeri og redaktion var placeret i en sidebygning.


Sætteriet på Vejle Amts Avis i 1902. Fotograf: J. P. Rosenquist Hansen


Vejle Amts Avis' bygning, Grønnegade 41, blev totalskadet ved en bombesprængning under Besættelsen. Schalburtagehandlingen fandt sted den 14. september 1944.


Redaktør og trykkeriejer Ditlev Schweitzer (1850-1925). Han blev som 16årig ansat på Vejle Amts Avis og overtog avis og trykkeri fra familien Hertz den 1. maj 1905. Han drev avis og trykkeri til sin død i 1925. Foto 1914.

Intro

Vejles første avis blev etableret i 1828 af Sylvester Hertz. Avisen, der siden 1890 havde til huse i Torvegade 20, udkom indtil den 30. juni 1960. Etableret 1828 af Sylvester Hertz. Bogtrykkeriet hedder i dag Schweitzer A/S og ligger på Sadelmagervej 25.

Den 18. oktober 1828 udkom første nummer af Weile Amts kongelige privilegerede Avis og Avertissementstidende, der efter nogle år forkortede navnet til Veile Amts Avis. Manden bag byens første lokalavis var Sylvester Hertz, der havde etableret et trykkeri i Søndergade 13 - 15. Da S. Hertz døde i 1854, havde avis og trykkeri en meget anstrengt økonomi og enken Cecilie Hertz måtte låne 5.000 rdl. til modernisering af trykkeriet. Sønnen Vilhelm overtog i 1859 redaktørposten og avisen kom efterhånden ind i en gunstig udvikling, selv om man fra 1865 fik en lokal konkurrent i Vejle Amts Folkeblad.

I 1895 trådte næste generation, sønnen Poul, til. Han solgte i 1905 avisen til sin mangeårige medarbejder D. Schweitzer. Efter hans død i 1925 dannedes et aktieselskab A/S Vejle Amts Avis og Schweitzers Bogtrykkeri, som fra den 1. august 1925 videreførte avisen. Der blev de følgende år indført ny teknik, hvor to moderne sættemaskiner betød overgang fra håndsats til maskinsats. Vejle Amts Avis, der sammen med den anden del af aktieselskabet - Schweitzers Bogtrykkeri siden 1890 havde til huse i Torvegade 20 med trykkeri ud mod Grønnegade 41, udkom sidste gang den 30. juni 1960.