Vejle Østre Kirkegård


Østre Kapel blev indviet i 1901. Fotograf: Poul Jensen


C.M. Hess' familiegravsted på Østre Kirkegård. Fotograf: Poul Jensen


I et hjørne af kirkegården er samlet bevaringsværdige monumenter fra nedlagte gravsteder. Fotograf: Poul Jensen

Intro

I 1871 blev Østre Kirkegård ved Kirkegaardsvejen - det nuværende Langelinie - indviet som assistenskirkegård for Gamle Kirkegård. Den er senere blevet udvidet flere gange, og i 1901 blev der opført et kapel på kirkegården.

Vejle Kommune købte i 1856 et engareal beliggende lidt øst for Kirkegaardsvejen. Her blev der i 1867 - 69 anlagt en assistenskirkegård for Gamle Kirkegård. Kirkegården blev taget i brug den 2. november 1871, hvor sognepræst C.C. Wittrup begravede sin søn. Ved indvielsen skrev Vejle Amts Avis, at den nye kirkegård antageligt ville være stor nok i de første 100 år.

Det blev dog allerede nødvendigt med en udvidelse i 1895-96 og igen i 1905-06, så kirkegården i dag dækker området mellem gaderne Langelinie, Ørstedsgade, Østerbrogade og Rødkildevej. Der er flere gravsteder for byens gamle slægter og fremtrædende pesonligheder, bl.a. fabrikant C.M. Hess og forfatteren Anton Berntsen.

Henvisning:
www.vejle-kirkegaarde.dk


Østre Kapel er opført i 1901. Den korsformede bygning i røde mursten er i det store og hele en kopi af filialkirken i Hovborg, og arkitekterne C. August Wiinholt og N. Christof Hansen stod i fællesskab for byggeriet. Ved indvielsen roste Vejle Amts Avis den "vældige ressonnans i Kapellet, saa Sang og Orgelspil vil komme udmærket til sin Ret."

Den krumme apsisvæg fik i 1905 en udsmykning i form af et 3 m. højt stukrelief af en engel, udført af kunstneren Olivia Holm-Møller. Kapellets indre blev restaureret i 1987 under ledelse af arkitekt Inge Lind, og størstedelen af inventaret stammer fra denne restaurering. Det stærkt faldende antal begravelser fra kapellet har efterhånden gjort det aktuelt at overveje andre anvendelsesmuligheder.