Vejlbo MoseIntro

Vejlbo Mose er en tidligere højmose.I højmoser dannes tørv. Michael Drewsen, som startede Silkeborg Papirfabrik i 1844, så store muligheder for at skaffe brændsel fra Vejlbo Mose. En tørvefabrik og en hel tørveindustri opstod i mosen.

Michael Drewsen ansatte mange folk til at grave tørv, og anskaffede en dampmaskine til at ælte de lette tørv fra toppen af mosen med de bedre tørv fra bunden af mosen. Tørvene af høj kvalitet blev solgt til høje priser som "franske tørv".
Midt på nordsiden af mosen kan man i dag se resterne af den havn, som blev brugt af den pram der sejlede tørvene frem til tørvefabrikken, som lå lige nord for havnen.
De små volde og fordybninger i skoven på nordsiden af mosen er de synlige rester af de gamle tørvebede, hvor tørven lå til tørre.
Tørveproduktionen stoppede i 1873, da jernbanen nogle år tidligere var begyndt at transportere billigere stenkul til byen.
Rundt om mosen kan man i dag se mindre tørvebede fra 1. verdenskrig, hvor folk fra byen kunne købe et sankekort til selv at grave tørv i mosen.
Siden 1990 har Naturstyrelsen åbnet op for vegetationen så mosens rige plante- og dyreliv har gode betingelser. Vejlbo Mose rummer i dag bl.a. en stor bestand af hugorme.


H.C.Andersen omtaler i 1859 et besøg i Vejlbo Mose:
"Her kommer mange fremmede for at see den nye franske Maade at lave Tørv paa som Michael Drewsen har indført. tørven bliver som steenkul, gløder og holder sig; det var mig ganske interessant at see; de gamle henlagte Tørvemoser bliver paa ny gjennemgravede,man gaaer favnedybt og faar et rigt Udbytte".