Vej til Fårebro

Intro

En blind vej fører ned til den sydlige bred af Bygholm Sø. Før 1918, hvor Bygholm Sø blev skabt i forbindelse med etableringen af vandkraftværk ved Bygholm Mølle, førte vejen fra Bygholm Avlsgård over Fårebro til Nørremarksgården.

Fårebro eksisterede fra midten af 1800-tallet og frem til 1918, hvor den blev oversvømmet af den nye Bygholm Sø. På kort fra omkring år 1800 ses ingen bro, men vejen er vist ned i engen, så her har sandsynligvis været et vadested.

I den sidste udformning var Fårebro bygget af beton, og sådan ligger den stadig på søens bund. Senest den så dagens lys var i begyndelsen af 1970'erne, hvor Bygholm Sø i en periode var tømt for vand.
Også ved en nordlige bred af Bygholm Sø kan man i skoven se vejen til Fårebro.