Vedsted


Vedsted 1. Vedsted


Vedsted 2. Vedsted

Intro

Mellem Vedsted og Abkær Mose ligger mere end 100 gravhøje. Mange af dem er fra bondestenalderen og er over 5000 år gamle. De enorme langdysser er de ældste, den længste er 115 meter. Der er flere kamre i hver af langdysserne...

Mellem Vedsted og Abkær Mose ligger mere end 100 gravhøje. Mange af dem er fra bondestenalderen og er over 5000 år gamle. De enorme langdysser er de ældste, den længste er 115 meter. Der er flere kamre i hver af langdysserne. Nogle af dysserne ligger parvis, parallelt ved siden af hinanden, som langhuse med en gade imellem. Ved Holmehus findes et stort jættestuekammer i en gravhøj, og lidt mod syd findes et lille dyssekammer med en lang indgang, som er dækket af en lav gravhøj. Denne type for dysser kaldes for en stordysse. ''Den hvide gravhøj '' Hvornår blev stordyssen udgravet Stordyssen blev udgravet i 1966-67, og man fandt hundredvis af oldsager i form af smukke flintredskaber og lerkar, som var givet til de døde som gravgaver. Hvorfor lå de foran indgangen? Foran indgangen er der foregået rituelle handlinger, en slags gravfest, og karrene er formentlig blevet knust under de rituelle handlinger i stenalderen. I det hele taget har højen tilsyneladende været hellig. Den har i sin oprindelige form fremstået som en hvid høj, som glimtede i sollyset. Blev højen kun brugt i stenalderen? Dyssekammeret brugtes til gentagne begravelser igennem 400 år og 1000 år senere opførte bronzealderfolket yderligere en gravhøj ovenpå den eksisterende, som skjulte den allerede da forfaldne hvide dyssehøj.