Vedelsgade


Vedelsgade o. 1913. Midt i billedet ses ejendommen Vedelsborg, der blev opført i 1908.


Amtsgården, Vedelsgade 17, o. 1928. Den statelige hvide bygning er opført i 1900 til afløsning for den daværende Amtsgård i Torvegade. Bygningsinspektør J.P. Petersen stod for byggeriet.


Borgmester Willy Sørensen taler ved afsløringen af en statue af Anders Sørensen Vedel på Kirketorvet den 15. juni 1953. Fotograf: Oskar Jensen.


Oversvømmelse i Vedelsgade den 2. marts 1941. Fotograf: S. Eldrup-Jørgensen.


Sommerstemning i Vedelsgade, juli 1982. Ejensommen med haveartikler i stueetagen er Vedelsgade nr. 75-77.


Vedelsgade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

VGaden har navn efter Anders Sørensen Vedel (1542-1616), kendt som historiker, Saxos oversætter og som indsamler og udgiver af Et hundrede udvalgte Viser, dvs. folkeviser.

A. S. Vedel er født i Vejle, deraf navnet (Vedel = Vejle). Efter skolegang i den lille latinskole ved det sydøstlige hjørne af kirkegården ved Sct. Nicolai Kirke, kom han til Ribe Latinskole, hvorfra han dimitteredes til universitetet.

Han var en meget lærd mand, men faldt i unåde hos hoffet, muligvis fordi han havde svært ved at få afsluttet et historisk arbejde. Efter kong Frederik den 2.’s død udtalte Vedel,der tidligere havde været slotspræst, at kongen nok ville kunne have levet mangen god dag endnu, hvis han havde holdt sig fra den skadelige drik, men dette er nu forgæves at disputere. Døden vil have en årsag.

Uden for Sct. Nicolai Kirke er der rejst en statue af Anders Sørensen Vedel, og inde i kirken - i det sydlige kapel - findes et maleri af ham. Det blev bekostet af amtmand Orla Lehmann, byfoged O. M. Hersleb og agent A. D. Linnemann.

Gaden er anlagt omkring år 1900 over de gamle, store haver, der lå bag Torvegade og Nørregade. Vedelsgade står dog allerede opført i vejviseren for 1894-1895, men kun med én ejendom.