Ved VejenIntro

Hans August Andersen, 1981, hvid beton. Skulpturen er inspireret af dens placering tæt ved byens gamle indfaldsvej. De buede former kan ses som en omvendt broprofil, men også de berømte guldhorn har været i kunstnerens tanker, da han skabte skulpturen.

Skulpturen var tilbage i 1981 en gave fra Sparekassen SDS til Kolding Kommune. Senere blev Sparekassen SDS til Nordea, da de fusionerede med to andre banker. Skulpturen blev oprindeligt opstillet på en placering ved SDS' afdeling i Kolding, på hjørnet af Karolinegade og Sydbanegade.

I efteråret 2017 måtte skulpturen vige sin plads til fordel for nye p-pladser ved Sydbanegade. Kolding Kommunes daværende Kulturudvalg pegede i den forbindelse på en ny plads i Design City, foran Nordea og på Bjert Invest's ejendom med placering ud mod Østerbrogade. Ved ferniseringen d. 26. oktober 2017 deltog Hans August Andersens datter Karen Helene Andersen.

Hans August Andersen (1926-2003) har ydet en helt personlig indsats for udviklingen af det konkrete maleri i Danmark. Han er en af de første danske malere, der konsekvent har arbejdet med perceptionspsykologiens figur-grundproblematik i det sort-hvide maleri, den retning, som internationalt betegnes Op Art. Også hans store skulpturer i cortenstål træder frem som stærkt personlige udtryk. Andersen har været med til at præge det lokale miljø og hermed efterlevet den oprindelige konstruktivismes intention om kunstens brug i det sociale rum. Hans August Andersen har udført en række skulpturer i Koldingområdet. Blandt andre '''4 Elementer''' (1974), ''' Ved Vejen''' (1981) og '''Pagode''' (1990).