Vedø


Vedø hovedbygnings mest markante tværfløj er også den yngste. Den er opført i 1918 i samme bindingsværkstil som bygningens to ældre fløje. Vedø er dog langt ældre, og den første kendte ejer var Anders Christensen Sandberg, som døde i 1567.

Intro

Vedø ligger midt på Djursland og kendes tilbage til 1500-tallet. Rigsråd Frederik Reedtz ejede mange herregårde og herunder også Vedø. Fæstegårdene blev solgt fra godset efter 1794, og herregården endte på tvangsauktion i 1824. I dag drives der fortsat landbrug på gården.

''Historien om Vedø'' Vedøs første kendte ejer var Anders Christensen Sandberg, der ejede gården i midten af 1500-tallet og døde i 1567. Hans enke ejede derefter Vedø sammen med hendes tre sønner. Rigsråd Frederik Reedtz ejede Vedø i midten af 1600-tallet til sin død i 1659. Han var en betydningsfuld adelsmand, der ejede store mængder jord – særligt på Sjælland – og deltog bl.a. i Kalmarkrigen (1611-1613). Hans mange herregårde gik i arv til hans sønner, og Jørgen Reedtz, der var amtmand, overtog Vedø. I 1700-tallet havde Vedø mange forskellige ejere. Palle Kragh Hoff fik i 1794 kongelig bevilling til at sælge fæstegårdene fra, og året efter solgte han selve herregården til Rasmus Christensen. Efter hans død solgte hans enke Vedø til baron Jørgen Rosenkrantz til Sophiendal i 1811. Den økonomisk krise i starten af 1800-tallet resulterede dog i, at Jørgen Rosenkrantz måtte afstå gården i 1824, hvor den endte på tvangsauktion. I 1907 frasolgte Henrik M. Møller 328 tdr. land fra, og 22 statslige husmandsbrug blev oprettet på jorden. ''Markante ejere'' -1567: Anders Christensen Sandberg -1659: Frederik Reedtz 1811-1824: Jørgen Rosenkrantz Læs mere om Vedø på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/vedoe danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningens ældste dele er to ældre bindingsværksfløje i én etage. Bygningen har dertil en tværfløj, der blev opført i 1918 i samme stil. Selvom den er i to etager, er den øverste etage også i bindingsværk, mens stueetagen er opført i grundmur. ''Omgivelser'' Flere avlsbygninger er opført overfor hovedbygningen, og i nærheden ligger en mølle opført i kampesten fra 1800-tallet. Tæt ved Vedø ligger Koed kirke, hvor der i kirkens kor er en gravsten over Anders Christensen Sandberg og hans hustru Gertrud Krabbe. Kirketårnet og våbenhuset blev i 1776 ombygget af Palle Kragh Hoff. ''Bygninger og gods'' 1918: Hovedbygningens nyere tværfløj opført

''Fakta'' Adresse: Vedøvej 6, 8560 Kolind Kommune: Syddjurs Kommune Tidligere: Randers amt, Sønderhald herred, Kod sogn Ejer: Julius Grand Pedersen (2016) Funktion: Landbrug, skovdrift (2016) Størrelse: Ager 91ha, skov 61ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Herregården er ikke fredet (2016)

''English'' The first known owner of Vedø was Anders Christensen Sandberg who owned the manor in the 16th century. In the 17th century, the highly ranked nobleman Frederik Reedtz owned Vedø, which was a smaller possession among several other manors. Permission to sell off the copyholder farms was given in 1794 and in 1824 the manor ended up for compulsory purchase because of the economic crisis in the beginning of the 19th century. In 1907 land was parceled out for 22 smaller farms. Today Vedø is still used for farming and is a middle-sized farm.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''