Vasnæs Batteri


Vasnæs Batteri, 2009.


Vasnæsbatteri

Intro

Fredet skanseanlæg fra 1864, oprindelig opført 1808.

Fredet militært batteri, der består af et tresidet voldanlæg ca. 60 x 60 meter. Voldens højde er ca. 3 meter, dens bredde 7-8 meter. Voldene er omgivet af en tør spidsgrav, ca. 5-6 meter bred og 1 meter dyb. Skansen består af et system af volde og skyttegrave. Der har sikkert været skanser på stedet langt tilbage i tiden. Vasnæs ligger ved Lillebælts snævreste sted. I 1808 under napoleonskrigene blev det første kendte batteri opført - på jord, der var stillet til rådighed af Hindsgavls ejer, Karen Adeler, født Fønss. Dette batteri målte ca. 80 x 90 meter og var beskyttet af voldgrav og palisader. Inde på anlægget var opstillet 10 kanoner og et ammunitionsskur. Vagthus og kasernehus lå udenfor, ligesom den jordhytte, der tjente til marketenderi (spisested). Over for Vasnæs på den jyske side blev samtidig påført Vejrmosegårds batteri og ved indsejlingen til Lillebælt var der ligeledes batterier på den fynske side ved Strib og den jyske i Fredericia. Englænderne kom aldrig ind i Lillebælt. Under Treårskigen 1848-50 blev batteriet gjort kampklart som "Store Hindsgavl Batteri". Hele kysten på Hindsgavlhalvøen var en ubrudt batterilinie. I 1864 blev halvøen befæstet med 14 batterier. Vasnæs Batteri ("Batteri 13 a") blev udbygget til 3 meters højde med brystværn. Bestykningen var nu 13 12 punds riflede kanoner (til granater) og 3 stk. 18 punds kanoner (til jernkugler). I midten af anlægget blev indrettet et stort krudtmagasin samt en bjælkehytte. 6 små krudtkamre lå bag volden. De mange batterier blev forbundet med et system af forsyningsveje, nogle af dem genfindes i dag som skovveje. Efter fredsafslutningen blev hele befæstningsanlægget revet ned og materialerne bortsolgt på auktion. Kun jordvoldene blev tilbage. Vasnæs batteri blev fredet i 1971. Restaureret 1999 af Middelfart Kommunes skovvæsen i samarbejde med Fyns Amt og Skov og Naturstyrelsen. I den forbindelse blev den tætte skov fjernet og anlægget fritlagt. Øst for Vasnæs Batteri ligger endnu et skanseanlæg "Munken", anlagt i 1864 som "Batteri 13 b".