Vaskeplads


HCAs moders vaskeplads for enden af Munkemøllestræde

Intro

I eventyret ”Hun duede ikke” tegner H.C. Andersen et vemodigt billede af sin barndom og sin mor, der under sit hårde og kolde arbejde trøstede sig med snapsen. Andersens mor døde af delirium tremens i 1833.

Jo hun duede! sagde den gamle Pige og saae op imod Himlen. Jeg veed det fra mange Aar og fra den sidste Nat. Jeg siger Dig hun duede! og vor Herre i Himmeriges Rige siger det med lad Verden kun sige: hun duede ikke!

Sådan slutter digterens historie om moderen. Hun arbejde ved åen; ikke ved dette vaskested men ved et tilsvarende længere oppe ad Odense Å for enden af Munkemøllestræde.