Vaskekonen


Jon Noe

Intro

Henrik Fischer, 2018, bemalet glasfiber. Vaskekonen er en hyldest til Kaalunds Sæbefabrikker, der tidligere har ligget på H.C. Petersens Vej og er opkaldt efter direktøren på selvsamme virksomhed.

Skulpturen tilhører beboerforeningen Tre-i-en.

Rasmus Kaalund (1838-1913) blev født i Vejle 24. marts 1838 og var startede i lære hos Evers i Vejle. Som kun 17-årig kom han til Kolding, hvor han var ansat i fem år hos Koldings store købmand, stadshauptmand J.S. Borch, der drev sin købmandshandel fra den såkaldte Borchs Gård mellem Akseltorvet og Helligkorsgade. Derefter var han i tre år hos en købmand i Fredericia, inden han 1862 vendte tilbage til Kolding, hvor han 29. september fik borgerbrev, og fire dage senere åbnede han købmandsforretning i Helligkorsgade 20, hvor nu Hereford Beefstouw har til huse. D. 25. april 1863 giftede Kaalund sig med Maria Brandt (1842-1907) fra Kolding. I 1875 gik Kaalund over til engroshandel. I 1886 startede han Kaalunds Sæbefabrikker. Fabrikken havde han anlagt mellem de nuværende Dyrehavegårdsvej og H.C. Petersens Vej, og den har været beskeden af omfang. Rasmus Kaalund trak sig ud af sæbefabrikken allerede 1890, der blev overtaget af Asmus Jürgensen og Marius Nielsen. De solgte fabrikken i 1899 til H.C. Petersen, der indledte en udvikling af virksomheden til at blive en af landets førende på sit felt. H.C. Petersen kom fra Horsens, men sæbefabrikation var noget nyt for ham, idet hans familie hidtil havde arbejdet med tobaksproduktion. Fra at have satset på lokale kunder, blev Kaalunds Sæbefabrikker nu en virksomhed for kunder i hele landet, og efterhånden udvikledes også eksport til fjerne himmelstrøg. Årene mellem 1910 og 1920 blev en tid med store forandringer i forma af nye produkter og store udvidelser af fabrikken. 1912 foretog man en kraftig udvidelse af afdelingen for bløde sæber (grøn og brun sæbe), 1914 forandringer i administrationen og i 1918 etableredes en afdeling for produktion af soda, der dengang var en meget væsentlig artikel i husholdningen. I 1912 begyndte man produktionen af skurepulveret VI-TO, der skulle blive et af fabrikkens helt store produkter. Produktet blev solgt med den karakteristiske lille pige, der har tabt den ene sok under skurearbejdet. Efter 2. verdenskrig søgte man at eksportere bl.a. skurepulveret til USA, men man måtte opgive at bruge den lille pige i TV-reklamer. Så uskyldig hun er, var hun for vovet til det amerikanske publikum! I 1927 omdannedes virksomheden til et aktieselskab. H. C. Petersen blev direktør, og konsul Chr. Eff, byens matador, blev formand. H.C. Petersen trådte tilbage i midten af 1930erne og afløstes af Peter M. Rolver, der tidligere havde været bogholder i firmaet. Anden Verdenskrig betød et væsentligt fald i omsætningen, men ved at justere produktionen overlevede firmaet besættelsen. Efter krigen kom store udenlandske firmaer ind på det danske marked. Desværre havde Kaalunds bestyrelse ikke brugt den relative gunstige indtjening under besættelsen til nye investeringer. Man stod derfor i en dårlig udgangsposition efter krigens ophør. I 1963 etablerede man egen embal-lageproduktion. Efter en beskeden start i lokaler i Christiansfeld udviklede virksomheden Holmia sig med Ove Vinkel som direktør til en af landets store producenter af emballage i det nye plastmateriale, PVC. PVC var mindre sårbart og meget billigere end den hidtidige glasemballage. I 1969 flyttede Holmia til Bramdrupdam og nogenlunde samtidig solgte bestyrelsen denne del af virksomheden til Kastrup-Holmegaards Glasværker. Men tiderne var vanskelige. I 1977 afhændedes aktierne til virksomhedens største konkurrent, Thors Kemiske Fabrikker A/S i København. Produktionen i Kolding ophørte i 1978, og allerede i 1980 måtte også Thors Kemiske Fabrikker bukke under efter en række fejlinvesteringer. Fabriksbygningerne i Kolding blev nedrevet i 1983 og erstattet af boliger.