Varnæs Kirke


Varnæs Kirke


Varnæs Kirke


Varnæs Kirkes Klokketårn

!. Verdenskrig
Intro

Varnæs Kirke hører til blandt de ældste på egnen den er bygget ca 1150

Klokketårnet i Varnæs bliver dateret til 1400 tallet.

Konstruktionen adskiller sig fra egnens øvrige klokketårne ved at mangle midtstolpen, som hedder kongen.

Klokketårnenes fortid går tilbage til tiden før stenkirkerne, idet de første blev bygget som forsvarsværker.
Kongen under klokkegulvet havde ingen stabiliserende virkning på tårnet. Dens eneste funktion var at kunne bære en stor vægt.
Når vendere eller andre røvere blev observeret, ringede klokkerne, og folk samledes i klokketårnet, og kunne her forsvare sig med store mænger af kasteskyts.

Det er stadig imponerende at se tårnets konstruktion med de tykke højstolper, 35 cm i kvadrat.

Bemærk også taget som er lavet af bornholmske egespåner. Spånerne er kogt i tjære, så de næsten kan holde evigt.

Der er 2 klokker i tårnet, en fra 1690 og den anden er en Genforeningsklokke, da den foregående fra 1794 blev smeltet om i 1. verdenskrig.

En anden bemærkelsesværdig ting er halsringen på en af hjørnestolperne. Her blev folk, som havde forset sig på kirkens regler, straffet ved at blive tøjret om søndagen. Så kunne folk, som skulle til kirke, håne den formastelige synder.


Kirkeskibet er skænket til kirken i 1784 af skipper og reder Asmus Jørgensen Schmidt og sønnen Cornelius fra Åbenrå.

Giveren stammer fra en smedeslægt i Varnæs.

Skibet er et navnløst orlogsskib, men bygget som en model af orlogsskibet "Norske Løve fra 1765".


Altertavlen er fra ca 1475.

Døbefonden og alterbordet har samme alder som kirken, der er fra ca 1150.

Prædikestolen er fra 1606.

Himlen over prædikestolen er fra 1606, skænket af Birkefoged Matz Asmusen Voigt og hustru Maren, Varnæs, hvis efterkommere stadigvæk findes i Varnæs sogn.

Korbuekrucifikset er fra sidste halvdel af 1200 tallet.