Vargårde


Vargårde set fra sydvest


Vargårde set fra syd


Voldgrav mod vest

Intro

Et voldsted fra middelalderen.

Voldstedet består af en ca. 40 x 40 meter stor banke, som mod øst og vest afgrænses af 9-10 meter brede voldgrave, som ikke er særligt dybe. Mod syd ligger en fugtig eng og her anes stadig de svage spor af en voldgrav. Nord for voldstedet lå tidligere også voldgrav, som nu er tilkastet og til dels ligger under en vej. Mindre udgravninger bl.a. i 1981 har afsløret kampestensfundamenter, flere gulvlag, samt en brolægning fra ældre bygninger på stedet. Voldstedet kendes fra 1481, da stedet tilhørte slægten Breide, som var en holstensk slægt. I 1588 blev stedet overtaget af kongen og da beskrives stedet som bestående af en borggård og ladegård. Det bevarede voldsted må være den omtalte borggård, mens den nuværende Vargårde ligger på ladegårdens plads. ''''''''''