Vargårde Mølle


Undersøgelse af Vargårde mølles dæmning. Udsnit af udgravningsfeltet. Toppen af træpælene er markeret med gult.


Pæl fra Vargårde mølledæmning. Den 3,60 m lange, 30 cm tykke, tilspidsede pæl er årringsdateret til 1240.

Intro

Vandmølle fra ca.1250 - 1700. I middelalderen en del af stormandsgården på Bygebjerg 200 m nordligere. Hørte i 1500-1600 tallet til herregården Vargårde.

En ca 40 m lang og 7 m bred, ganske svag jordvold løber tværs over Hejlsbækkens ådal på det smalleste sted ca. 200 m syd for Bygebjerg bakke. Det er den gamle mølledæmning til Vargårde mølle. Udskiftningskortet fra 1787 viser, at dæmningen har opstemmet den nord- og østfra kommende bæk til en stor, krum møllesø vest og nord for bakken. Da møllen blev opgivet kort før 1700, forsvandt søen, og ådalen har siden ligget hen som eng til græsning.


Møllens alder
Der findes ingen skriftlig omtale af Vargårde mølle i middelalderen. Møllens alder blev først kendt i 2008, da ejeren af Bygebjerggård ved gravearbejde stødte på en pæl fra dæmningskonstruktionen.
Det var en 3,60 m lang, og 30 cm tyk, rund egepæl. Den var omhyggelig tilspidset.
En skive af pælen blev årringsdateret på Nationalmuseet. Det viste sig, at træet var fældet i 1240.
Derved bliver mølledæmningen samtidig med bebyggelsen på Bygebjerg.

Sondagegravning
Der blev senere afrømmet et 28 m2 stort felt hen over mølledæmningen. Herved blev der fundet toppen af 34 pæle af samme tykkelse som den første. rundt om nogle af dem var der faskiner af tynde grene, der har fastholdt jordfylden i dæmningen. Fylden bestod af fedtet, klægholdigt ler. Der var ikke noget system i pælenes placering. Det er naturligt, da de sikkert repræsenterer udbedringer og fornyelser gennem 450 år.

Senere udvikling
Vargårde mølle eksisterede samtidigt med stormandsgården på Bygebjerg og med kirken i 12-1300 tallet. I 1500- og 1600-årene nævnes den som hørende til herregården Vargårde, som ligger 2 km længere mod øst. Der er intet, der tyder på, at Vargårde er ældre end midten af 1400-tallet.
Derfor må det antages, at møllen er er overtaget af Vargårde, da stormandsgården på Bygebjerg ophørte med at eksistere.