Varde Vestbanegård


Vestbanen. Varde Lokalhistoriske Arkiv


Vestbanegården, Varde. Tegnet af Wenck. Varde Lokalhistoriske Arkiv


Vestbanegården. Varde Lokalhistoriske Arkiv


Vestbanegården. Varde Lokalhistoriske Arkiv


Vestbanegården Varde. Fotograf: Karen Riisager


Vestbanegården Varde. Perronsiden. Fotograf: Karen Riisager


Ventesal med billetsalg. Foto: Karen Riisager

Intro

Varde Vestbanegård er hovedstationsbygningen og hovedkontor for Vestbanen, privatbane, der blev åbnet i 1903 med tog fra Varde via Oksbøl til Nr. Nebel, samt forbindelse til statsbanerne.

Stationsbygningen Varde Vestbanegård

Jernbaneudvalget vedtog i juni 1901 at engagere overarkitekt ved statsbaneanlæggene, Heinrich Emil Charles Wenck, til at projektere og føre det overordnede tilsyn ved udførelsen af bygningsarbejderne på Vestbanens stationer.

Wenck havde udviklet en bygning med halvvalmet tag og loggia. Typen passede godt til de små stationsbyer, hvor de med en vis værdighed rejste sig blandt de øvrige bygninger. Denne model blev med ændringer anvendt til Vestbanens stationsbygninger. Interiøret i stationsbygningerne: bænke, borde, urkasser mm blev tillige designet af overarkitekt Wenck.

Vestbanegården med banens hovedkontor må siges at høre til blandt Wencks smukkeste arbejder. Den flotte rødstensbygning har på facaderne både til banen og til vejen brede sandstendornamenter og og rustikke hjørner. Alle fire frontispicer er også udført i sandsten. Midterbygningen har høje smalle vinduer og risalitterne har kvadratiske. Mod gaden er en ret smal dobbeltdør og mod perronsiden var der opindeligt tre indgange ved siden af hinanden.

Stationsbygningen rummede foruden billetsalg, ventesal og anden form for publikumsekspedition også bolig for stationsbestyreren og dennes familie. I 1982 blev direktørboligen inddraget til kontorer og mødelokaler.


Kilde: Ole-Chr. M. Plum : Fra Vestbanen til Arriva – en lokalbane gennem 100 år. 2003


Trafikken mellem Varde og Nørre Nebel før 1903

Der var oprettet et brevsamlingssted i 1875 i Nr. Nebel med daglig brev- og pakkepost med hestetrukne vogne mellem Varde og Nymindegab. Den kørende post afgik fra Varde kl. 19.30 og retur fra Nymindegab kørte dagvognen kl. 4.30 mod Varde. Vest for Varde var der kørende post til Blåvand med en daglig afgang i hver retning. Der var i begrænset omfang plads i postvæsenets vogne til passagerer. Øvrig transport blev aftalt med lokale vognmænd.

Forhandlingerne om en jernbane i Vester Horne Herred var mange og lange og resulterede i åbningen af Vestbanen i 1903 med tilslutning til statsbanerne på Varde Station og via Vestbanens station i Varde til Oksbøl og Nr. Nebel, mens planen om at fortsætte til Nymindegab blev opgivet.