Varde Station


Varde Station. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv


Varde Station. Foto: Kastofts Boghandel


Varde Station. Perron. Foto: Børge Kjær


Varde Station. Foto: Kastoft Boghandel.


Varde Station. Foto: Karen Riisager.


Varde Station. Med Blå skulptur. Foto: Karen Riisager.


Varde Station. Forhal. Foto: Karen Riisager.

Intro

En typisk købstadsstation fra 1874 på den vestjyske længdebane med hovedbygning og en del småbygninger til forskellige funktioner

Varde Station Arkitekt N. P. C. Holsøe, 1874 Stationens hovedbygning er i to etager med ydervægge i gul tegl i krydsforbandt med rød brændt fuge. Dekorationerne er mere udpræget ved forplads end ved perron.
Bygningen er symmetrisk opbygget med et midterparti i flere etager og to sidefløje i en etage. Facader og gavlen mod øst er karakteristisk ved de italiensk inspirerede renæssancearkader. Markant er også hjørnepillerne ved midterpartiet og sidefløjene.
Gavltrekanten har rundbuefriser og lisener udformet i gule tegl. Omkring det symmetrisk placerede ur er kunstfærdig udformning af murværket.

Bygningen er medtaget på Kulturarvsstyrelsens liste over fredede bygninger. Kilde: Per Mathiasen : Varde Station. 1980.


N. P. C. Holsøe (1826-1895)
Dansk arkitekt med hovedvirksomhed som jernbanearkitekt på de fleste af stationsbygningerne på de jysk-fynske baneanlæg.
Varde Station blev planlagt og bygget med alle den tids driftsnæssige funktioner: ventesale for rygere og ikke-rygere, restauration, kiosk, billetsalg og kontorer samt boliger for nogle af banens ansatte. Kilde: Weilbach : dansk kunstnerleksikon