Varde Stålværks Administrationsbygning


Varde Stålværk, Administrationsbygning.Fotograf: Th. Nielsen, Varde


Stenknuser. Fotograf: Th. Nielsen, Varde


Varde Stålværk. Administrationsbygningen. Fotograf: Børge Kjær


Varde Stålværk. Produkter. To-delt ring. Fofograf: Ukendt


Varde Stålværk. Administrationsbygningen. Foto: Karen Riisager


Varde Stålværk. Admiinistrationsbygningen. Foto: Karen Riisager

Intro

Varde Stålværk (1921-1984) var Vardes største arbejdsplads i sidste del af 1900’tallet og placeret centralt i byen

Administrationsbygningen

Ganske tæt vest for Vardes bymidte ligger er større samling industrielle bygninger, der tidligere rummede byens dominerende virksomhed, Varde Stålværk.
Flere af Stålværkets efterladte bygninger rummer bevaringsværdige kvaliteter. Det gælder især det velproportionerede rødstenshus ved Vestervold, der har rummet Stålværkets administration.

Administrationsbygningen har rummet direktionslokaler og kontorer til op mod 100 ansatte. Bygningen er udvidet to gange til den længde den har i dag.
Kilde: Varde Kommuneatlas. 1992


Stålværkets historie

Varde Stålværk blev grundlagt i slutningen af 1913 af fabrikant P. Th. Bruun. Fabrikken blev færdigbygget i 1914 og bestod af grundmurede bygninger med støberihal, maskinværksted, sandblandingsrum og kraftstation.

Produktionen kom først i gang i august 1918 på grund af første verdenskrig. Stålstøbegods er stål formet i en sandform fremstillet efter en model. Produktionen bestod af legeret og ulegeret stålgods mest til hjemmemarkedet.

Stålværket blev hurtigt Vardes største og vigtigste arbejdsplads. Fra slutningen af 1920’erne var der ca. 100 beskæftigede og da der i 1970’erne var flest, var arbejdsstyrken på omkring 700 ansatte.

1984 blev der sat punktum for en stor og internationalt kendt virksomheds historie i Varde. Varde Kommune købte bygningerne og administrationsbygningen er siden blevet benyttet til undervisning. Først Vestjydsk Forberedelseskursus og senere til musikskole.Kilder: 50 år : Aktieselskabet Varde Stålværk. 1971. - Varde 1920-1990. 1992.