Vangsgaard, Jerlev


Vangsgaard i Jerlev, beliggende over for købmanden og kirken, på Nørremarksvej, nu Jerlevvej

Intro

Vangsgård lå lige over for Jerlev Kirke, på hjørnet af Vilstrupvej og Jerlevvej (tidligere Nørremarksvej), og blev nedrevet i 2022. Adressen var Nørremarksvej 1, senere kaldt Jerlevvej 1. Matrikel 11a.

''Taksering af gården "Vangsgaard" i Jerlev 1861 '' Da gårdmand Søren Madsen Pedersen ønskede at optage lån i den offentlige lånekasse på mere end 500 rbd., skulle gården nytakseres. Gården lå på den adresse, der tidligere hed Nørremarskvej nr. 1. I dag Jerlevvej 1. Matrikel 11a. Nedrevet foråret/sommeren 2022.

Matrikel 11a. Dette matrikelnummer blev tildelt Vangsgaard i 1844.