Vangsgaard, Jerlev


Vangsgaard i Jerlev, beliggende over for købmanden og kirken, på Nørremarksvej, nu Jerlevvej

Intro''Taksering af gården "Vangsgaard" i Jerlev 1861 '' Da gårdmand Søren Madsen Pedersen ønskede at optage lån i den offentlige lånekasse på mere end 500 rbd., skulle gården nytakseres. Gården ligger på den adresse, der tidligere hed Nørremarskvej nr. 1. I dag Jerlevvej.