Vangs Plads


Udsigt til Teglværks Allé, Øster anlæg og Vangs Plads


Vangs Plads

Intro

Navngivet den 4. maj 2005. Pladsen, der ligger hvor Teglværks Alle og Vangs Alle udmunder i Østerbro, fik sit officielle navn i forbindelse med en renovering af området.

Pladsen har tidligere i folkemunde haft det samme navn. De omliggende gader og pladsen er opkaldt efter murermester Niels Peter Vang (1812-1878), som i 1851 anlagde teglværket "Vangsminde" udenfor Østerport på et område, som Østre Anlæg i dag dækker store dele af. Søen i anlægget er således de gamle lergrave fra Vangs teglværk. På samme sted ejede han en cementfabrik og et kalkværk. I 1856 købte N. P. Vang endnu et teglværk Kjærs Mølles Teglværk senere Godthåb Teglværk i Nørretranders sogn. N.P. Vang producerede bl.a. mursten og cement på sine virksomheder, og de blev i 1855 i Aalborg Stiftstidende fremhævet som nogen af byens betydeligste. I 1873 overdrog han teglværket "Vangsminde" til sønnen, skibsbygmester Christian Theodor Vang (1843-1912). I 1872 købte N.P. Vang sin svoger Lambert Bonnesens skibsværft, der i 1873 udvidedes med en maskinfabrik og et jernstøberi. Disse virksomheder blev ledet af sønnerne Andreas og Frederik Vang. En fjerde søn, Lauritz Vang, ejede fra 1869 Godthåb Teglværk