Vangs Allé


Cykeltrafik på Vangs Alle' / Østerbro i 1936. I baggrunden ses i Vangs Alle' nr. 2 Bagermester Axel Mortensen og Vaskeriet Dania ved H. V. Svendsen.

Intro

Fik den 11.11.1918 navn efter murermester Niels Peter Vang (1812-1878), som i 1851 anlagde teglværket "Vangsminde" udenfor Østerport på et område, som Østre Anlæg i dag dækker store dele af.

Søen i Østre anlæg er således de gamle lergrave fra Vangs teglværk. På samme sted ejede han en cementfabrik og et kalkværk. I 1856 købte N. P. Vang endnu et teglværk Kjærs Mølles Teglværk senere Godthåb Teglværk i Nørretranders sogn. N.P. Vang producerede bl.a. mursten og cement på sine virksomheder, og de blev i 1855 i Aalborg Stiftstidende fremhævet som nogen af byens betydeligste. I 1873 overdrog han teglværket "Vangsminde" til sønnen, skibsbygmester Christian Theodor Vang (1843-1912). I 1872 købte N.P. Vang sin svoger Lambert Bonnesens skibsværft, der i 1873 udvidedes med en maskinfabrik og et jernstøberi. Disse virksomheder blev ledet af sønnerne Andreas og Frederik Vang. En fjerde søn, Lauritz Vang, ejede fra 1869 Godthåb Teglværk.

''Kilder til Vangs Allé'' Aalborg byrådsforhandlinger 284/1918-19 Værnfelt, Kr. 1949 Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborgs Historie bind 4 s. 208-209 PCK bd. 3 s. 17-18