Vangeledgård, Vangeledgårdsvej 50.


Vangeledgård set fra Dahlsvej.

Intro

Vangeledgård er bygget i flere omgange. Senere er den ombygget til en instution.

I 1905 blev Vangeledgård udflyttet fra Stenløse Bygade 12 og mange af bygningerne stammer fra denne periode. Gården har fået sit navn, fordi den lå yderst på marken ved leddet til Volderslev ejerlav. D.v.s. at der i gamle dage har stået et led -et vangeled- hvor gården blev bygget.


I 1929 blev der bygget en aftægtsbolig, Vangeledgårdsvej 48, som blev benyttet som beboelse for fodermesteren og hans familie. Huset er idag frasolgt gården.
Vangeledgård var før i tiden fra 1775 til 1913 ejet af samme slægt. Så blev den handlet nogle gange og i 1921 overtog Jens Larsen gården, og han havde den frem til 1963, hvorefter hans enke havde den til 1972. På den måde har ejerforholdene været meget stabile i forhold til, at mange andre gårde i Stenløse kun har været ejet af samme slægt i få generationer.
I 1994 blev jorden solgt og sammenlagt med Damgård,Damhavevej 41, og idag hedder den"Opholdsstedet Vangeledgård"og er familiepleje og opholdssted for børn i alderen 12 til 22 år med lettere fysisk eller psykisk handicap. Bygningerde bruges til hestepension.