Vang Hovedgaard
Intro

Den første omtale af herregården findes i kilder fra 1503, hvor gården var ejet af bispen Niels Styggesen Rosenkrantz, d. .1533. Den nuværende hovedbygning er opført i 1788.

''Ejerrække'' (1503-1528) Niels Styggesen Rosenkrantz (1528-1553) Jakob Eskildsen Høg Banner (1553-1557) Just Jacobsen Høg Banner (1557-1629) Stygge Høg Banner (1629-1648) Jens Justsen Høg Banner (1648-1661) Margrethe Holck (1661-1695) Gregers Jensen Ulfstand Høg Banner (1695-1723) Anne Cathrine Maltesdatter Sehested, gift Banner (1723-1752) Jacob Gregersen Høg Banner (1752-1756) Mads Lasson (1756-1766) Peder Ilum (1766-1766) Mads Pedersen Ilum (1766-1767) Peder Ilum (1767-1780) Jens Gleerup (1780-1819) Severin Jensen Gleerup (1819-1839) Niels Jespersen Gleerup (1839-1883) Severin Christian Niels Nielsen Gleerup (1883-1899) Th. Gleerup (1899-1902) Aalborg Bys og Omegns Sparekasse (1902-1912) Sigvard Hoff (1912-1914) A. Vadsholt og Chr. Petersen (1914-1940) Christian Jensen-Aas (1940-1941) Enkefru Agnes Jensen-Aas (1941-1956) Oluf Jensen-Aas (1956-1963) Christian Brask (1963-1971) Paul Haagensen (1971-1983) Svend Adler Graversen (1983-20xx) Carl Ejler Rasmussen ''Hovedbygning'' Vangs nuværende hovedbygning er et trefløjet anlæg opført i grundmur og står på en sokkel af kampesten.Den lange hovedfløj karakteriseres af en gennemgående frontspids. De to sidefløje, der åbner sig mod avlsgården i syd, har halvvalmede tage. Fredningsstatus 2021: Hovedbygningen er fredet. ''Andre bygninger'' En tidligere avlsgård brændte i 1660, hvorefter den blev genopført syd for hovedbygningen. Den ældste del af det eksisterende anlæg er fra 1897, men anlægget er blevet ombygget og udvidet løbende og består i dag af et åbent anlæg, der er adskilt fra hovedbygningen af en offentlig vej. Fredningsstatus 2021: Avlsbygningerne er ikke fredede. ''Kulturmiljø'' I 1700-tallet blev der muligvis drevet et lille gartneri på Vang, hvor man dyrkede kartofler og krydderurter, som blev solgt i Aalborg. Vang ligger omkranset af en stor have, som grænser op til skoven. Mod syd og øst ligger to vandfyldte grave, der er forbundne til to store søer inde i selve haven. ''Litteratur'' Petersen, Steen Estvad: Danske herregårde. Bygninger - haver - landskaber. København 1980. Roussell, Aage (red.): Danske Slotte og Herregårde. København 1963-68. Trap, J.P.: Danmark. København 1953-1972.

''Publiceret''