Vandværket i Hjulebæk


Hjulebæks gamle vandværk.

Intro

Vandværket i Hjulebæk blev opført omkring 1906/1907. Vandværket blev nedlagt i 2006 men kan stadig ses som et kulturhistorisk spor efter godt 100 års vandforsyning til et lokalsamfund.


Det dekorative vandtårn er bygget med kampesten. Oprindelig var vandtårnet højere, men i midten af 1950’erne blev den øverste del af vandtårnet fjernet.

Fra begyndelsen af vandværkets levetid og indtil 1936 blev vandværket drevet af vindkraft. Fra 1936 kom energien til at drive værket fra el.
Da vandværket blev bygget, var der to huse og fem gårde, der nød godt af den nye vandforsyning. I 2006 hvor vandværket i Hjulebæk blev nedlagt, var der godt 17 forbrugere, der var tilsluttet vandværket.