Vandtårnet ved jernbanen


Vandtårnet i baggrunden


DSB's vandtårn på Næstved Station


Kiosksælger på Næstved Station


En hilsen på postkort fra jernbanen i Næstved år 1911

Intro

På Næstved Station står et ottekantet vandtårn. Det blev opført i midten af 1920’erne og er blevet restaureret i 2002.

Vandtårnet er ca. 16 meter højt og kunne rumme 125 m3 vand.

Den ottekantede tårntype, som vandtårnet på Næstved Station repræsenterer, kan blandt andet også opleves i Odense, Esbjerg og Sorø.


Det er arkitekten Knud Tanggaard Seest, der har bygget vandtårnet på Næstved Station.

K.T. Seest arbejdede fra 1906 til 1949 for DSB, hvor han i 1922 blev udnævnt til overarkitekt. K.T. Seests arkitektoniske fingeraftryk kan blandt andet genfindes på Nørrebro Station og Aarhus Banegård.Vandtårne på stationerne var en nødvendighed i damplokomotivernes tid. De første damplokomotiver i Danmark blev taget i brug i midten af 1800-tallet.

I 1950’erne begyndte brugen af diesellokomotiver, og de kom i stigende grad til at afløse damplokomotiverne. På den måde var der ikke længere det samme behov for vandtårnenes evne til at fylde de tørstige damplokomotiver.Næstved Station blev åbnet for drift i 1870. På det tidspunkt var der allerede et vandtårn på stationen. Vandtårnet var rundt i sin form og lå i den nordlige ende af stationen. I midten af 1920’erne blev det gamle vandtårn revet ned og erstattet af det ottekantede tårn, som ses i dag.