Vandretssten i Sarup


Desværre er stenen godt skjult bag brændenælder, men med lidt ihærdighed kan man komme til at se den - en medbragt hæksaks er nyttig.

Intro

I 1900 opkøbte bymændene i Sarup vandretten af mølleren

Sarup mølle nævnes ved et arveskifte af Løgismose i 1475. Den var da sat til 18 tønder mel i mølleskyld (skat). Når mølleren opstemmede en bæk for at få vand nok til at drive vandmøllen, kunne det give problemer for bønderne.

I år 1900 købte ’de Sarup Bymænd’ derfor retten til vandet af byens møller. For de 9000 kr. – som var en betragtelig sum – fik bønderne ret til at sænke vandspejlet med 5 fod.

Dette medførte afvanding af de omliggende enge, så der kunne græsse kreaturer. Køerne gav mælk, smør og ost til eksportmarkedet.

Når mølleren var villig til at afgive vandretten, skyldtes det, at han samme år havde opført en vindmølle. Han betingede sig dog, at han stadig måtte lade vandet gå over sin malekarm, dvs. lade det løbe over møllehjulet.

På den måde kunne han producere energi til sit eget forbrug. Bønderne fandt købet så vigtigt, at de satte mindestenen over det. Stenen ses under vejniveau på modsat side af den lille parkeringsplads.