Vandmøllegården, Røddingvej 4, 6580 Vamdrup


Vandmøllegården, Røddingvej 4, 6580 Vamdrup ca. 1951

Intro

Der har ligget en vandmølle på stedet her i alt fald tilbage til Chr. d. 4.s tid. Den var kongelig privilegeret, dvs. bønderne i området skulle aflevere deres korn til formaling her. Mølleren afgav en del af sine afgifter til kongen. Mølleren opførte og vedligeholdt selv bro over til møllestedet.

Mølleren på Vr. Vamdrup Møllegård havde ikke altid vand nok til at drive hjulene. Der var nok en opdæmmet dam, men ofte var der ikke tilstrækkeligt med vand i Kongeåen, og virksomheden måtte ligge stille. Allerede i slutningen af 1600-tallet kan man i Herredsprotokollen se, at der bliver ansøgt om at måtte opføre en vindmølle (hollandsk mølle) til at afhjælpe dette problem, men vi ved ikke, om det blev til noget. Det er først i slutningen af 1800-tallet, at vi med sikkerhed ved, at der lå en vindmølle umiddelbart nord for stuehuset. Nu kunne kornet formales i næsten al slags vejr! Vandmøllen i Vester Vamdrup forekommer flere gange i protokollerne for Anst Herred. Der er fx beretningen om en møller, som ikke vil finde sig i præstens tilrettevisninger samt en møller, der synes at have haft skyld i en tjenestepiges druknedød i mølledammen, og som på bestemte dage skulle møde op til afsoning af straf i arresten i Kolding.