Vandkunsten på Bibliotekstorvet


Vandkunsten på Bibliotekstorvet. Detalje. Spiral. Foto: Poul Vestergaard


Vandkunsten på Bibliotekstorvet. Foto: Poul Vestergaard


Vandkunsten. Detalje. Fugl. Foto: Poul Vestergaard


Vandkunsten i sne. Foto: Poul Vestergaard


Vandkunsten på Bibliotekstorvet. Foto: Børge Kjær


Vandkunsten på Bibliotekstorvet. Foto: Uffe Bølling


Klog fugl. Foto: Poul Vestergaard

Intro

Erik Heide (1934-) Vandkunsten, 1983 En meget stor, terningformet granitsten på fire ben af støbejern med tegn og figurer, placeret midt i et vandbassin

Vandkunsten på Bibliotekstorvet Erik Heide (1934-) Vandkunsten, 1983 Granit og støbejern Placering: Bibliotekstorvet ved Rådhusstræde Som en jordeklimp løfter en kubisk granitsten sig på fire ben af støbejern. Ved randene styrter verdenshavene i urdybet. Benene er forsynet med tegn og figurer, som minder os om, at det der holder verden oppe, er myter og fortællinger. Den får blodet til at rende raskere og vi ranker vor ryg, blev det sagt ved indvielsen. Brolægningen omkring vandbassinet er udført som brætspillet mølle. Brikkerne kan lånes på biblioteket. Sammen med vandkunsten blev opstillet Klog fugl, 1983, også af Erik Heide. Bronzeugle med bogstaver og hundekrog til biblioteksbesøgendes hunde. Ved indvielsen udtalte Erik Heide: Det har været min hensigt at samle den diffuse plads, stramme den lidt op, gøre den mere præcis. Erik Heide har følgende andre værker i Varde kommune: Menneske løftet af naturen er placeret ved Ravmuseet i Oksbøl. Vægudsmykning i Østerlund kirkesal, samt et relief, Ichtys, samme sted. Fugle, 1972 i Sydbanks ekspeditionslokale i Varde.


Erik Heide (1934-)
Dansk billedhugger. Erik Heide er uddannet på Kunstakademiet 1951-54 som maler, men har siden 1958 kun arbejdet som billedhugger. Han er med altertavler, krucifikser, prædikestole, sølvtøj og andet kirkeinventar en af Danmarks væsentligste nutidige bidragydere til den religiøse kunst. Hans værker er enkle og har stærk materialevirkning, fx Hoved af en flået ko (støbejern, 1968, Statens Museum for Kunst), Klippen og Staven (granit, 1992, kirkepladsen i Sindal) og figurgruppen Hyrden (diabas, 2006, opstillet 2008 ved Bovbjerg Fyr). Blandt talrige andre udsmykningsopgaver i danske byer er Fuglebrønden (1973) på Strøget i Aarhus og søjleskulpturerne (1987) på Haderslev Torv. Heide har udstillet på Vrå-udstillingen siden 1962, med Decembristerne 1963-76, Den Frie Udstilling 1985-93; fra 1994 er han medlem af Grønningen og Jylland.
Kilder: www.denstoredanske.dk Weilbach : https://www.kulturarv.dk/kid/Forside.do www.kunstonline.dk


Digt til Vandkunsten
Ved indvielsen læste formand for teknisk udvalg læste et hyldestdigt, forfattet på vestjydsk: Vi hår fåt en konstwærk - stellet op i wo by, om den wel der snåer - go uwesnelig ry. Nowwe håe såe, - at æ kultur i wo by den er sløw, men no hår vi fåt en basing, - wo æ wand det er skjøw. Æ basing er bøget op, - mæ pigstien, chaussestien o bodur, den er fin, - o den passer godt te wo ny statur, ja medt i det hiele stoer "wo wandkonst" - føst en fir fødder, mæ figurer o tejn - wo mon al det hår si rødder, o aller øwerst op leer en stien - kæmpe stuer, mon den hår en sjæl - o ka en snak o fortæl - uden uer. Gjemmel æ stien - wel æ wand - plask o strøm, o dem der goer her, ka stands op o drøm, om æ stien si vej, o wodan den er skawt, hwem der hoget, - hwem håed såen mawt - ? i si sind - o si håend - te o skaw nøed så fin, der ka gawn o pynt op i wo by - din o min, o wel mind wos om wærdier, - der tøws smo, men er dem, der er mej, - te wo by den wel gro, ja såen konstwærk - der moel tow meter - o så en støk, foer æ blo te o rend raskere, - o vi ranker wo røg. Det er tit swær o beskryw, - det en tøws en forstoer, men a trowwer de wel stands op, - al dem der goer, i de næste oertier - o manne generationer, de wel tænk, - det her er bejer end æ snak om visioner, for det der blywwer gjoer, - er nøed der wår we, o derfor er et - såen konstwærk den ska te. O all det sedder æ ugl, - li så stell o sier, a trowwer manne bøen, - wel kom o stryg en mæ dens fier. O når de så er wæk, - dem der det her hår bestemt, o wo dawle bøwl - forlængst er bløwwen glemt, så stoer æ wandkonst her stadig, sjal om den blywwer te ors, - o minder om dej, - - Erik Heide - fra Mors. Af: Kristen Johannes Christensen