Vandkunst/uden titel

Intro

Ole Sjøvold. (1953-) Vandkunst/uden titel, 1999 ikke her - men ellers ofte oogså uden vand.

Ole Sjøvold. (1953-)
Vandkunst/uden titel, 1999
Granit

Placering: Thomas Kingo Kirke, Bülowsvej 9-11

Opstillet i anledning af kirkens 75-års jubilæum i 1999.