Vandkunst af Sven-Ingvar Andersson


Intro

Sven-Ingvar Andersson, 1999, rustfrit stål og granit. Vandkunsten indgår som en del af et brolægningsprojekt i Kolding bymidte, der iværksattes i 1999.

Sven-Ingvar Andersson har via gadebelægning, gadeinventar og belysning forsøgt at skabe en helhedsløsning, der både danner helhed og giver variation i bybilledet.

Sven-Ingvar Andersson (1927-2007) var svensk landskabsarkitekt, der var internationalt anerkendt for sine udsmykninger Sven-Ingvar Andersson har udført anlæg og skulpturer overalt i Norden, ikke mindst til offentlige byrum. Som landskabsarkitekt var Andersson udpræget skønhedsdyrker. Andersson kendetegn er oftest enkle former, som ellipsen, som går igen i forskellige arbejder. Udtrykket er altid stringent, men hans skulpturer kan også vise en poesi og humor. Andersson er inspireret af sine omgivelser og tager udgangspunkt i stedets muligheder.