Vandhalla


Vandhalla

Intro

Et stort byggeri ved indkørslen til Hov rummer en svømmehal og er opført af Egmont Højskolen, en højskole for handicappede unge.

Et stort nye byggeri ved indkørslen til Hou rummer en svømmehal og er opført af Egmont Højskolen, en højskole for handicappede unge. Siden 1961 har det været Egmont Højskolens store ønske at få en svømmehal. Der er i årenes løb lavet mange tegninger og lagt store planer, og tre gange er det nået så vidt, at der var konkrete tegninger på bordet. Men hver gang er planerne løbet ud i sandet på grund af økonomien. I 2004 lykkedes det at få flere fonde til at interessere sig for projektet, men først i 2008 var økonomien var på plads. Skolen fik et statslån på 16,4 mio. kr., og samtidig gav Realdania tilsagn om en støtte på 50 mio. kr., hvilket senere blev forhøjet til 60 mio. kr. Den samlede byggesum, inkl. Udstyr, løb op i 135 mio. kr. Flere andre fonde har støttet projektet, og gennem fondenes arbejde og en kæmpe indsats fra skolens bestyrelse, skolens medarbejdere og en række organisationer har resulteret i, at Egmont Højskolen og Hou nu har et helt fantastisk hus med svømmebassin, varmtvandsbassin og ikke mindst den første for kørestolsbrugere fuldt tilgængelige rutsjebane, måske ikke den første i Europa, men i hvert tilfælde i Danmark. Dertil kommer et multimedierum og et træningsrum. Alt i alt godt 5.000 m². De nye faciliteter blev indviet i 2013 med det ganske særlige navn, Vandhalla.