Vandel Efterskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel
Intro

Se også: Astrid Kristensen, Vandel Ungdomsskole matr.nr. 4a og 1b Vandel Stenagergaard 1662-1948 Vandel Ungdomsskole 1948-2007 Vandel Efterskole fra 2007 I en indberetning fra 1638 skrives, at Vandel er 7 gårde.

Vandel efterskole