Vandel


Vandelbanens lokomotiv VVGJ nr. 2 ved remisen i Grindsted, ca. 1917. Foran lokomotivet står lokomotivfører Rudolf Svanberg - født 1876.


Tyske flyvemaskiner på Vandel flyve- plads, ca. 1943-45

Intro

Landsbyen kaldes i 1394 for Vandal. Byen har taget navn efter det vandløb, der i dag hedder Vandel Bæk/Grindsted Å. Vandel landsby bestod i 1700-tallet af 9 bondegårde, der alle var ejet af Engelsholm Slot. I 2008 var indbyggertallet på 777.