Vallekilde Højskole


Kort. Vallekilde Fokehøjskole omkring 1910, hvor en ny lærerby tydeligvis tager form øst for landsbyen


Vallekilde Folkehøjskole. Vallekilde Folkehøjskole med Øvelseshuset fra 1884.


Eleverne foran Øvelseshuset. Eleverne foran Øvelseshuset ved Vallekilde Højskole.


Håndværkerafdelingen. Bygmester Andreas Bentsens Håndværkerafdeling på Vallekilde Folkehøjskole. Interiør fra værkstedet.

Intro

Vallekilde Folkehøjskole på Vestsjælland er oprettet af teologen Ernst Trier i 1865. Den første bygning blev indviet i 1867, og ti år senere blevet der tilføjet en håndværkerafdeling. I 1907-08 kom en endnu større tilbygning til af arkitekt Martin Nyrup...

Vallekilde Folkehøjskole på Vestsjælland er oprettet af teologen Ernst Trier i 1865. Den første bygning blev indviet i 1867, og ti år senere blevet der tilføjet en håndværkerafdeling. I 1907-08 kom en endnu større tilbygning til af arkitekt Martin Nyrup. Vallekildes øvelseshus er en gymnastiksal, tegnet af Martin Nyrup og Andreas Bentsen. Med øvelseshuset introducerede højskolen i 1884 Per Henrik Lings svenske gymnastikform i Danmark. Den svenske gymnastik dyrkede kroppens frie bevægelse i modsætning til den tidligere tysk inspirerede eksercits. Højskolen skabte grundlag for en ny bydel med lærerboliger i nordisk stil og Korskirken fra 1882. ''Fra Grundtvig til globalt fænomen'' Folkehøjskoler med undervisning af unge voksne er et dansk fænomen. Højskoletanken blev født af teologen N.F.S. Grundtvig og Christen Kold. Den første højskole blev oprettet af Christian Flor i Rødding i 1844. Christen Kold stiftede sin højskole i Ryslinge på Fyn i 1851. Højskolerne blev særlig udbredt efter 1860 med Askov, Testrup og Vallekilde Højskoler som de mest livskraftige. Siden blev mere end 350 folkehøjskoler i Danmark oprettet. Mange mindre højskoler er lukket igen på grund af manglende tilslutning og dårlig økonomi. Folkehøjskoletanken har inspireret flere udenlandske skolefolk til at lave folkehøjskoler. Der blev etableret højskoler i Norge i 1864, i Sverige i 1868 og i Finland i 1890. Der er i dag folkehøjskoler i flere europæiske lande, USA, Afrika og Asien.