Valløesgade


Boligforeningen Østerbos afd. 2,3 og 4 i Valløesgade i slutningen af 1940'erne.


Kammerherre, amtmand Knud Valløe. Portrætfoto o. 1925, K. Valløe var fra 1922-30 formand for Vejle Byes og Amts Sparekasses tilsynsråd.


Boligforeningen Østerbos nyopførte afd. 6 havde 95 lejligheder og to butikker. Boligblokken, der her er set fra Rødkildevej umiddelbart efter byggeriets færdiggørelse først i 1950'erne, havde adressen Valløesgade 26-34 og Rødkildevej 10. Fotograf: Johs Rø


Valløesgade sommeren 1999. I baggrunden til venstre ses boligforeningen Østerbos etagebyggeri ved Ørstedsgade. Fotograf: J.N. Christensen


Valløesgade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter kammerherre Knud Valløe (1867-1937), der var amtmand over Vejle Amt fra 1921 til 1937. Han havde 1913-1921 været amtmand over Bornholms Amt.