Valdemars slot, Tåsinge


Slotsaléen ved Valdemars Slot. Slotsaléen ved Valdemars Slot


Valdemars Slot. Valdemars Slot

Intro

Valdemars Slot på Tåsinge syd for Svendborg blev bygget af kong Christian den Fjerde i årene 1639-44 som bolig for hans søn, Valdemar Christian. Til byggeriet indgik materialer fra den nærliggende middelalderborg Kærstrup, og slottet blev opført i teglsten i to etager...

Valdemars Slot på Tåsinge syd for Svendborg blev bygget af kong Christian den Fjerde i årene 1639-44 som bolig for hans søn, Valdemar Christian. Til byggeriet indgik materialer fra den nærliggende middelalderborg Kærstrup, og slottet blev opført i teglsten i to etager. Slottet blev stærkt beskadiget under svenskekrigene i 1658 og var nærmest en ruin, da søhelten Niels Juel købte det i 1678. Efter en gennemgribende ombygning i 1600-tallet og igen i midten af 1700-tallet kom Valdemars Slot til at fremstå som det rokokoanlæg, det er idag. En elegant tepavillon, opført 1754, er fortsat et fornemt ikon for slottet. ''Niels Juel bygger om'' Niels Juel var admiral i den danske flåde under den skånske krig (1675-79). Her gjorde han sig specielt bemærket, da han med en langt mindre flåde vandt en afgørende sejr over svenskerne i Køge bugt i 1677. Sejren var en personlig og militær triumf for Niels Juel, men den var også langt mere end det. Den betød nemlig en betydelig indtægt for ham, da sejren gav ham ret til at hæve en tiendedel af indtægterne fra krigsbyttet. For disse midler købte han i 1678 Valdemars Slot, hvor han straks tog fat på en gennemgribende ombygning. Efterkommerne af søhelten Niels Juel ejer stadig slottet.