Vagthuset ved Flagstangen i Faxe Ladeplads


Vagthuset 1910


Flagstangen i Faxe Ladeplads 2002. Signalmasten fra vagthuset er nu byens flagstang.


Vagthuset 1910


Maleri af Flagstangen og Vagthus i Faxe Ladeplads fra 1905


Vagthuset med 2 personer og hund i 1915.

Intro

Vagthuset er sikkert det ældste hus i Faxe Ladeplads. Det blev bygget under svenskekrigen i 1658 til de soldater, som deltog i kystbevogtningen. Huset er nedrevet ca 1920.

Vagthuset lå ved nogle skanser øst for byen på klintens højeste punkt 12 meter over havet. Der var fin udsigt over Faureby bugt, mod Præstø og Møn. Svenskerne huserede slemt på egnen, men også Svend Poulsen, Gøngehøvdingen, tog kampen op med dem.

Under krigen med englænderne i 1807 blev Vagthuset også brugt til militære formål. Senere overgik huset til fæste under Strandegaard, Gavnø Gods. Strandegaard indrettede huset til signalstation for skibe, der kom til Faxe Ladeplads for at hente kalksten.

Transporten af kalkstenene fra Kalkbruddet blev pålagt godsets fæstebønder. Ved stranden havde hvert af de fire godser deres egen stenplads, Strandegaards stenplads lå ud for den nuværende Øster Søvej. Her blev kalkstenene opsat favnevis, indtil de blev roet ud til de ventende sejlskibe.

Ved Vagthuset var opsat en flagstang, hvorfra stenforvalteren signalerede med godsets flag til det ventende skib, at her kunne det få kalken fra Gavnø brud. Hans kone blev sendt ud med besked til bønderne om at køre sten til stranden.

I 1864 blev Vemmetoftes og Bregentveds fælles havn taget i brug. Derefter var det slut med at udskibe kalksten over stranden, og Vagthuset blev udlejet til beboelse.


Huset var et langt lerklinet bindingsværkshus med lerstampede gulve og åbent ildsted midt i huset. Der indrettedes 3 lejligheder. Mod vandsiden var der en frugthave, og køkkenhaven var på skråningen til stranden.

Mændene drev fiskeri fra små sejljoller, og konerne hentede bl.a. fint sand på stranden til at strø på gulvene.

Beboerne kaldtes altid "Vagterne", for eksempel: Vagt-Christian.

Omkring 1920 blev det faldefærdige hus revet ned. Når man satte ryggen til muren, blev der et stort hul. I huset fandt man en bjælke med indskriften 1658. Signalmasten er nu byens flagstang.


I det gamle vagthus spøgte det. Det var især galt ved kakkelovnen. Der var en farlig larm, så man ikke kunne sove. Kakkelovnen blev taget ned og gulvet gravet op. Der fandt man en sort lårbensknogle fra et menneske. Knoglen blev taget op, og der blev lagt en hestesko ned i hullet.

Det blev dog endnu værre, så beboerne måtte grave igen. De fandt hesteskoen vredet helt ud af facon. Den blev fjernet, og endelig blev der fred i huset.