Vadskærgård


Indtil 1663 ejede adelsslægten Friis Vadskærgaard, hvorefter de samlede besiddelserne og oprettede grevskabet Frijsenborg. I dag er Vadskærgaard en Bed & Breakfast. Øverste etage har fem soveværelser, og stuetagen er indrettet som lejlighed.

Intro

Den gode muld på sydsiden af Limfjorden omkring Lemvig har gennem århundreder lagt jorder til herregården Vadskærgaard. Den var fra 1500-tallet ejet af adelsslægten Friis indtil Mogens Friis solgte gården i 1663. I 1774 blev fæstegårdene solgt, og i 1806 blev selve Vadskærgaard udparcelleret.

''Historien om Vadskærgaard'' Christiern Nielsen var Vadskærgaards første kendte ejer, som ejede gården i 1300-tallet. I 1500-tallet ejede Niels Friis gården, og adelsslægten ejede dernæst gården i mere end 100 år. Flere af ejerne forøgede i denne periode godsets besiddelser. I 1661 overtog Mogens Friis gården sammen med sin bror Otte og købte året efter Ottes part. I 1663 solgte han herregården, da han koncentrerede sine besiddelser i Midtjylland. I 1672 oprettede han så grevskabet Frijsenborg. Omtrent 50 år senere var Rasmus Jørgensen sammen med sin hustru en af tre arvinger til Vadskærgaard, men i 1722 opkøbte han hele gården. Allerede i 1725 endte gården på tvangsauktion, hvorefter Chr. Fr. Levetzau overtog gården. Vadskærgaard var gennem 1700-tallet ejet af borgerlige, og i 1774 overtog Jørgen Gleerup herregården. Han solgte fæstegårdene og straks efter solgte han også gården fra ved en auktion. I 1794 købte Markus Sweistrup det resterende Vadskærgaard. I 1806 fik han tilladelse til at udparcellere gården og året efter solgte han hovedparcellen til Mads Jensen Agger. Vadskærgaard var ejet af denne familie indtil 1955, hvor Knud Lauritz døde. Efterfølgende blev jordens gård udstykket. Det sidste frasalg af jord skete i 1983, hvorefter Kurt Staunstrup købte gården. I dag drives der Bed & Breakfast på gården. ''Markante ejere'' 1661-1663: Mogens Friis 1722-1725: Rasmus Jørgensen 1794-1807: Markus Sweistrup 1807-1835: Mads Jensen Agger 1983-: Kurt Staunstrup Læs mere om Vadskærgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/vadskaergaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Vadskærgaard eksisterer ikke længere. I dens sted er opført en et hus i 1979 og er i én etage med rødt tegltag. I 1995 blev loftetagen indrettet med fem værelser til udlejning, og stueetagen er indrettet som en lejlighed. ''Omgivelser'' Avlsbygningerne er ligeledes af nyere dato og opført i 1900-tallet. Gården har en parklignende have med vanddam og en lille sø. Sydøst for Vadskærgaard ligger Tørring kirke, hvor der er en tilkastet gravkælder for familien Friis under kirkens kor. ''Bygninger og gods'' 1806: Herregården udparcelleret 1979: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Vadskærvej 7, 7620 Lemvig Kommune: Lemvig Kommune Tidligere: Ringkøbing amt, Skodborg herred, Tørring sogn Ejer: Kurt Staunstrup (2016) Funktion: Bed & Breakfast (2016) Størrelse: - (2016) Offentlig adgang: Mulighed for overnatning Fredning: Herregården er ikke fredet (2016)

''English'' Vadskærgaard is located in western Jutland in a fertile area bordering the fjord Limfjorden. In the 16th century the manor was owned by the influtential noble family Friis. Mogens Friis sold it in 1663 to concentrate his possessions around the grand estate Frijsenborg in 1672. In 1774 the copyholder farms were sold off the estate and in 1806 the manor ilself was parceled out. Mads Jensen Agger bought Vadskærgaard in 1807 and the family owned it until 1956. Today it is used as a Bed & Breakfast.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''