Vadegrunden


Gyllingnæs 1.


Gyllingnæs 2.


Gyllingnæs 3.

Intro

Denne tur er ret lang, cirka 6 km fra ende til anden. Den er også forholdsvis krævende, da en stor del foregår på en stenet strand. Til gengæld kan du undervejs opleve masser af havudsigt og særdeles smukke skovbryn.

Denne tur er ret lang, cirka 6 km fra ende til anden. Den er også forholdsvis krævende, da en stor del foregår på en stenet strand. Til gengæld kan du undervejs opleve masser af havudsigt og særdeles smukke skovbryn.
Gyllingnæs er ikke et sted, man lige kommer forbi. Vi befinder os i den yderste og ret flade del af Odder Kommune, men halvøen er afgjort en tur værd, og et godt sted at starte er på den lille parkeringsplads ved Vadegrunden. Orker du ikke hele turen, kan du følge stranden ud mod Kalsenakke, spidsen af næsset, og så vende om. En anden mulighed (som dog kræver to biler,) er at parkere den ene bil nær N. U. Yoga Ashrama, hvor turen slutter, og herfra fortsætte til Vadegrunden i den anden. På den måde slipper I for en lang tilbagetur.
Turen går det meste af tiden tæt på havet, og i vandet omkring Gyllingnæs er det ikke ualmindeligt at se sæler. Fuglelivet kan du næppe undgå at bemærke, for vi befinder os i et område, der har så stor betydning for fuglelivet, at det både er beskyttet af Ramsar-konventionen og optaget som et særligt EU-fuglebeskyttelsesområde. Det lave vand fungerer som et gigantisk spisekammer, og om vinteren raster rigtig mange fugle i området. Grågæs, pibeænder, hvinand, stor regnspove, skarv er nogle af gæsterne, men med lidt held kan du også se vandrefalke eller havørne. På land er der gode chancer for at se rådyr eller harer. Bemærk de tætte krat af slåen, der indgår i de markante skovbryn. I skoven kan du gå blandt krogede, urskovsagtige stammer. Op ad mange af dem vokser vedbend, og i skovbunden kan man finde stærkt duftende ramsløg og flere steder den giftige ingefær.
En stor del af Gyllingnæs ejes af godset med samme navn. Det blev i 1995 købt af familien Holch Povlsen, som siden har givet herregården en gennemgribende restaurering med stor respekt for fortiden. Fra kysten kan man se op til hovedbygningen, men der er ingen adgang til godset. Godset Gyllingnæs ejer 906 hektar og drives som en moderne landbrugs og skovbrugsvirksomhed med malkekøer og opdræt. Skoven drives efter principperne om naturnær dyrkning.
Turen slutter i Kalsemade, et udpræget landbrugsområde, som af gode grunde er særdeles fladt. Området er tidligere havbund, men blev tørlagt allerede i 1700-tallet. En dæmning og en pumpestation sørger for at jorden fortsat kan dyrkes.
En beskeden sti fører fra dæmningen op til en anden af næssets markante virksomheder, N. U. Yoga Ashrama, der her bl.a. driver et af landets førende trykkerier, Narayana Press.


Link til Folder: Rundt om Gyllingnæs